Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 238

Precedens konstytucyjny przykład - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2940

Precedens konstytucyjny przykład Jednorazowe, świadome rozstrzygnięcie jakiejś sytuacji w praktyce, z nadzieją, że w przyszłości w podobnych sytuacjach będzie się postępować podobnie. Taki precedens może dawać początek nowemu zwyczajowi konstytucyjnemu. Nowy zwyczaj może zastępować dawny sposób pos...

Prezydium Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Prezydium Sejmu Prezydium Sejmu jest kierowniczym organem kolegialnym Sejmu, reprezentującym najważniejsze ugrupowania polityczne Sejmu, a składa się z marszałka i wicemarszałków. Podstawą jego istnienia jest regulamin sejmowy (nie jest organem konstytucyjnym). Funkcjonuje w sposób ciągły, przez ca...

Procedura interpelacji i zapytań poselskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 259

procedura interpelacji i zapytań poselskich Są to indywidualne wystąpienia poselskie, zawierające pytania na tle określonego stanu faktycznego. Wystąpienia te są kierowane do premiera i do poszczególnych członków Rady Ministrów. Rodzą one obowiązek udzielenia odpowiedzi w przewidzianym prawem termi...

Procedura zgłaszania kandydatów do Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Procedura zgłaszania kandydatów do Sejmu Listy kandydatów na posłów zgłaszane są w okręgach wyborczych przez władze partii lub przez komitety wyborcze każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie oraz złożyć oświadczenie lustracyjne. lista okręgowa musi być poparta podpisami min. 5.0...

Procedura zgłaszania kandydatów do Senatu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Procedura zgłaszania kandydatów do Senatu zawiązanie komitetu wyborczego (przez partie polityczne lub wyborców) kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie oraz złożyć oświadczenie lustracyjne zgromadzenie co najmniej 3.000 podpisów wyborców mieszkających na stałe w danym

Przebieg głosowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

przebieg głosowania tylko w lokalu obwodowej komisji wyborczej i trwa od godz. 6.00 do godz. 20.00. W tym czasie w lokalu powinno być stale obecnych min. 3 członków obwodowej komisji i ew. mężowie zaufania wyznaczeni przez komitety wyborcze Wyborcom umieszczonym na spisie wydaje się karty do głoso...

Przedmiot referendum lokalnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Przedmiot referendum lokalnego sprawy dotyczące danej wspólnoty samorządowej, w tym sprawy odwołania organów samorządowych pochodzących z wyborów bezpośrednich możliwe jest przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania rady gminy, mia...

Przykłady niepołączalności formalnej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

przykłady niepołączalności formalnej. Przykłady niepołączalności mandatu: w Sejmie i w Senacie jednocześnie z funkcją Prezesa NBP, Prezesa NIK, RzPO, Rządz, członka KRdRiT, Rady Polityki Pieniężnej, ambasadora, z zatrudnieniem w...

Pytania w sprawach bieżących - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Pytania w sprawach bieżących wystąpienia poselskie formułowane ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu wymagają bezpośredniej odpowiedzi o zamiarze zgłoszenia pytania poseł informuje Prezydium Sejmu na 12 godz. przez rozpoczęciem posiedzenia Prezydium ustala, które pytania będą postawione dąży się ...

Rada Gabinetowa - omówiejie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Rada Gabinetowa Rada Gabinetowa - jest to posiedzenie Rady Ministrów zwołane przez Prezydenta i pod jego przewodnictwem. Rada Gabinetowa nie przejmuje kompetencji Rady Ministrów. Ewentualne ustalenia podjęte na posiedzeniu Rady Gabinetowe...