Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 229

Komisarz Praw Człowieka - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Komisarz Praw Człowieka. - Wybrany przez Zgromadzenie Parlamentarne na wniosek KM na 6 lat, bez prawa reelekcji; - Wydaje opinie i zalecenia; - Kieruje swoje raporty do Komitetu Ministrów lub Zgromadzenia Parlamentarnego; - Przygotowuje roczne raporty dla KM i ZP; - Sprawdza, jak przestrzegane ...

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. Powołany został w 1994 r., w celu zapewnienia wł. lokalnym i regionalnym udziału w procesie budowania jedności w Europie. Dzieli się na Izbę Władz Lokalnych i Izbę Regionów, 318 członków i 318 zastępców (przedstawicieli krajowych władz lokalnych i regionalnyc...

Rozporządzenie - definicja, cechy szczególne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 259

Rozporządzenie definicja cechy szczególne. Rozporządzenia - wiążące w całości, odpowiednik polskich ustaw, ujednolicają przepisy prawa w UE, mają zasięg i charakter ogólny, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym UE, regulują nieograniczoną ilość sytuacji na przyszłość, stosowane bezpośrednio, w...

Traktat o Unii Europejskiej - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) a Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Traktat z Lizbony zmienia nazwę TWE na TFUE. Od momentu wejścia w życie TL, TUE i TFUE stanowią podstawę prawną UE - oba trak...

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 189

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego. W razie kolizji z prawem krajowym, prawo UE ma nad nim pierwszeństwo. Nie włączono tej zasady do Traktatów, choć planowane było jej włączenie do Traktatu Konstytucyjnego. Przyjęto jedynie deklarację, że zgodnie z orzecznictwem TS prawo pochodne ma pierwszeństwo...

Pozbawienie parlamentarzysty mandatu - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

W jakich sytuacjach może nastąpić pozbawienie parlamentarzysty mandatu? pozbawienie mandatu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy poseł (senator) naruszył zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, albo zakaz nabywania takie...

Aktualizacja podziału na okręgi - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Aktualizacja podziału na okręgi - realizacja zasady jednolitej normy przedstawicielstwa Aktualizacja podziału na okręgi dokonywana jest w celu zachowania korelacji między liczbą ludności a liczbą mandatów, przypadającą na poszczególne okręgi. Wnioski w tej sprawie przedstawia Sejmowi PKW. Odpowied...

Cechy derogacji trybunalskiej - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Cechy derogacji trybunalskiej Możliwość stosowania przepisu, który utracił moc prawną (do stanów faktycznych sprzed utraty mocy obowiązującej); W przypadku powstania luki prawnej (w wyniku uznania przepisu za niekonstytucyjny) następuje odżycie...