Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 228

Transformacja koncepcji umowy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Transformacja koncepcji umowy Klasyczna teoria umów opierała się na założeniu, że nie tylko koniecznym, ale i wystarczającym elementem każdej umowy są akty woli jej uczestników Dzisiaj umowa jest instytucją przeznaczoną do tego, aby podmioty mogły mocą sowich decyzji regulować stosunki prawne, jed...

Umowy kazualne i abstrakcyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

UMOWY KAZULANE I ABSTRAKCYJNE Ważność czynności kazulanych zależy od istnienia odpowiedniej podstawy prawnej świadczenia. W czynnościach prawych abstrakcyjnych okoliczność ta nie wpływa na ważność zobowiązania. Obrona dłużnika w zobowiązaniach abstrakcyjnych jest ograniczona. Nie może on, bowiem s...

Umowy losowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

UMOWY LOSOWE Rozmiar a nawet istnienie świadczenia zależą od przypadku. Umowy losowe różnią się tym, że warunek jest postanowieniem oddanym do umowy, której zawarcie w postaci bezwarunkowej jest niemożliwe. Niepewność umowy losowej stanowi istotny konstytutywny jej element. Do umów losowych nie moż...

Hermetyczny charakter - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1302

Hermetyczny charakter Kodeks karny skarbowy nie posiada odpowiednika art. 116 KK, co oznacza, że nie przewiduje możliwości zastosowania przepisów swej czę­ści ogólnej do jakichkolwiek istniejących poza Kodeksem karnym skarbo­wym przep...

Świadczenia podzielne i niepodzielne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

ŚWIADCZENIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE Świadczenie niepodzielne- nie można wykonać go częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Decydować o tym będą cechy przedmiotów, których działania dłużnika dotyczą. Niepodzielne będzie świadczenie polegające na dostarczeniu pary

Akty nieprawodawcze uchwalone jako akty wykonawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

Akty nieprawodawcze uchwalone jako akty wykonawcze (art. 291 TFUE). Rozporządzenie Wykonawcze Dyrektywa Wykonawcza Decyzja Wykonawcza Działalność wykonawcza organów wspólnotowych ma wyłącznie charakter posiłkowy i jest podejmowana w dziedzinach, w których konieczne jest zapewnienie jednolitości ...

Dyrektywa - definicja, cechy szczególne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Dyrektywa definicja cechy szczególne. Dyrektywy - wiążące, adresatami są wyłącznie państwa członkowskie UE, wiążą jedynie co do rezultatu, środki i formę wykonania wybiera państwo, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym UE. Nie są stosowane bezpośrednio, chyba że: państwo nie implikowało ich na...

Działalność Rady Europy w zakresie samorządu terytorialnego - wykład...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Działalność Rady Europy w zakresie samorządu terytorialnego. - Działalność organu doradczo-konsultacyjnego jakim jest Kongres Władz Regionalnych i Lokalnych; - Europejska Karta z 1985 roku - podstawy konstytucyjne i prawne samorządu terytorialnego; - Konwencja ramowa z 1980 roku - dotyczy współpr...

Europejski Trybunał Praw Człowieka - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 301

Europejski Trybunał Praw Człowieka (skład, kompetencje). W obecnym (jednolitym) kształcie istnieje od 1998 r. Skład: 47 sędziów (jeden z każdego państwa), wybierani przez ZP na 6-letnią kadencję z możliwością reelekcji....

Katalog aktów prawa wtórnego - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Katalog aktów prawa wtórnego (pochodnego). 1. Akty prawnie wiążące: a) Akty prawodawcze: Rozporządzenia, Dyrektywy, Decyzje. b) Akty nieprawodawcze: akty delegowane, akty wykonawcze, akty „bez przymiotnika”, porozumienia międzyinstytucjonalne 2. Akty niewiążące: Opinie (niewiążące, zawierają okr...