Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 230

Cechy immunitetu materialnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

Cechy immunitetu materialnego charakter częściowy - obejmuje tylko działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (pod warunkiem, że nie dochodzi przy tym do naruszenia praw osób trzecich charakter bezwzględny (niewzruszalny) - nie ma żadnej procedury, w której możliwe było by jego...

Cechy konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 371

Cechy konstytucji: Konstytucja jest ustawą o: szczególnej treści - reguluje całokształt kwestii ustrojowych państwa szczególnym trybie zmiany - trudność zmiany konstytucji stanowi ochronę przed destabilizacją szczególnej nazwie - tylko ten akt prawny określany jest mianem „konstytucji” szczegól...

Cechy mandatu parlamentarnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

cechy mandatu parlamentarnego uniwersalność - poseł reprezentuje cały naród (zbiorowy podmiot suwerenności, a nie poszczególne grupy wyborców, bądź ich organizacje) niezależność - ani wyborcy, ani organizacje nie mają prawnej możliwości narzucenia posłowi sposobu działania, zwłaszcza głosowania w ...

Cechy prawa międzynarodowego i unijnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Cechy prawa międzynarodowego i unijnego prawo międzynarodowe metodą wprowadzania tego prawa jest umowa równorzędnych podmiotów tylko ratyfikowana umowa za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jest nad ustawą krajową prawo unijne prawo to ma charakter przeważający Polska jest zobowiązana stosować...

Cechy ratyfikowanej umowy międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 273

Cechy ratyfikowanej umowy międzynarodowej jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego może bezpośrednio kształtować sytuację prawną obywateli, określać ich obowiązki i uprawnienia ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej opublikowaniu stanowi część krajowego porządku prawnego i jej postanowien...

Charakter ustrojowy Zgromadzenia Narodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Charakter ustrojowy Zgromadzenia Narodowego Określenie charakteru ustrojowego Zgromadzenia Narodowego nie zostało dokonane w Konstytucji, Zgromadzenie jednak posiada własne kompetencje, określone w Konstytucji, a przy ich wykonywaniu działa jako jedno ciało parlamentarne, bez rozróżniania posłów i ...

Konstytucja pełna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Co oznacza stwierdzenie że Konstytucja jest konstytucją pełną? Konstytucja RP jest konstytucją pełną (dużą), bowiem reguluje całokształt życia prawnego w RP, które konstytucja regulować powinna. Do tych treści zalicza się działy: sytuacja prawna jednostki struktura władzy i kompetencje struktura...

Konstytucja jest mała - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Co oznacza stwierdzenie że Konstytucja jest mała? Konstytucja mała to konstytucja, która nie zawiera wszystkich materii konstytucyjnych, tylko niektóre elementy, w szczególności podstawy ustroju, strukturę władzy oraz zasadę zmiany konstytucji. Polska w XX w. miała trzy małe konstytucje - w 1919, 1...

Opracowanie - posiedzenie Sejmu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Co to jest posiedzenie Sejmu? Jest to zgromadzenie pełnego składu izby w celu obradowania nad sprawami objętymi porządkiem dziennym. Ramy czasowe posiedzenia wyznaczone są przez porządek dzienny - parlament obraduje tak długo, aż porządek dzienny zostanie wyczerpany. (Posiedzenie może być kilkudnio...

Tożsamość konstytucyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Co to jest tożsamość konstytucyjna? Jest to suma zasad podstawowych, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i określają panujący w nim system władzy. Zasady te: wskazują, do kogo należy władza (określają suwerena) ustanawiają podstawowe formy wykonywania tej władzy ustanawiaj...