Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 211

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4900

zagadnienia Fleksja[1] ➢ łac. flexio ‘zmieniam’;➢ dział gramatyki i nauki o języku; odmiana wyrazów;➢ fleksja polska obejmuje dwa typy zjawisk: deklinację (odmianę przez przypadki – rzeczowników, przymiotników, liczebników, części zaimków i imiesłowów) i koniugację (odmianę czasownika);➢ sposób ...

Historia polski - Państwo Karola Wielkiego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2142

Państwo Karola Wielkiego Po wielkiej wędrówce ludów na terenie Europy powstały liczne państwa germańskie. Jednym z nich było założone już w V wieku państwo Franków zjednoczone przez Chlodwiga. Ów władca, pochodzący z rodu Merowingów w 496 roku,...

Diagnoza psychologiczna - metody badań

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4053

Systemy diagnostyczne, kwalifikacje medyczne, modele diagnozy psychologicznej, metody badań DIAGNOZA Współczesna medycyna uważa, że zaburzenia psychiczne są wypadkową dwóch grup czynników działających na organizm ludzki od jego poczęcia .Te czynniki można podzielić na : -czynniki organiczne czyli...

Kryzys psychologiczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2009

KRYZYSY PSYCHOLOGICZNE Kryzys: ← zjawiska z pogranicza normy i patologii ← kryzysy to okresy zaburzonej równowagi emocjonalnej, związane ze zmianami rozwojowymi lub zdarzeniami losowymi – to punkt zwrotny, rozstrzygający (zmiana) – odnosi się do wielu trudnych lub patologicznych sytuacji psyc...

Zaburzenia nerwicowe, lękowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1260

Zespoły zaburzeń nerwicowych• Wiele objawów naraz- dysfunkcje narządów, zakłócenia procesów psychicznych, patologiczne formy zachowania • Nie zakłócają funkcji realności • Zaburzenia psychiczne nie mające żadnego widocznego podłoża organicznego, w których nie dochodzi do zakłóceń oceny realności...

Objawy zaburzeń psychicznych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Objawy zaburzeń psychicznych OBJAW (SYMPTOM) znaczące odchylenia od normalnego nasilenia pewnych właściwości czy normalnego przebiegu konkretnego przebiegu psychicznego bądź zachowania Pierwszorzędowe - drugorzędowe Osiowe (centralne) – peryferyczne ZESPÓŁ PSYCHOPATOLOGICZNY, KLINICZNY Zbiór obja...

Psychopatia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813

Kryteria diagnostyczne, rodzaje psychopatii Z. Rydzyński: Psychiatria dla studentów psychologii Psychopatia - trwała anomalia w zakresie życia popędowo - emocjonalnego - zdezintegrowana, nieharmonijnie reagująca osobowość, trudno adaptująca się...

Psychozy endogenne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4438

podział schizofrenii, psychozy afektywne, parafrenia Z. Rydzyński: Psychiatria dla studentów psychologii Psychozy endogenne psychoza - proces chorobowy o różnej etiologii, w przebiegu którego dochodzi do zasadniczego naruszenia integracji podstawowych przejawów psychiki, aż do pełnej ich dyskoordyn...

Schizofrenia - rodzaje, przebieg, przyczyny, kryteria

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1736

schizofrenia: rodzaje, przebieg, przyczyny, kryteria SCHIZOFRENIA I ZABURZENIA UROJENIOWE Schizofrenia - źródła pojęcia – dementi praecox – Emil Kraeplin – grupa chorób przejawiających się rozpoczynającym się w młodym wieku gwałtownym pogorszeniem sprawności psychicznej Eugen Bleuler – wprowadz...

Alkoholizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3248

W przypadku alkoholizmu na płaszczyźnie psychologii możemy mówić o tak zwanym uzależnieniu alkoholowym, definiowanym jako zależność fizyczna i psychiczna od alkoholu. Przy zależności fizycznej osiowym zjawiskiem jest „głód alkoholowy”, charakteryzujący się wzmożoną i trudną do odparcia chęcią spożyc...