Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 210

Emocje i Motywacja - najważniejsze informacje (wykłady)

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Maciej Janowski
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2912

Ponadto w notatce pojawiają się także opisy takich zagadnień jak: parametry stanów emocjonalnych, systemy emocjonalne wg Langa, podstawowe tematy relacyjne Lazarusa, nastrój a informacja, sentyment, funkcje stanów emocjonalnych, źródła stanów emocjonalnych ...

Anatomia kości - kończyna dolna

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pilch
 • Anatomia człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1918

Wymienione zostało z czego składa się szkielet kończyny dolnej, kość miedniczna, miednica męska, miednica żeńska, kość udowa koniec bliższy, kość udowa koniec dalszy, rzepka,

PPPU

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

ogólne opracowania PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1. Na czym polega funkcja ochronna prawa pracy ? Oznacza to, że nie wolno zawierać umów o pracę, które by odstępowały od uzgodnień na niekorzyść pracownika. Umowy muszą być zgodne z KP. Umowy inne, mniej korzystne dla pracownika są nieważne. ...

Prawo Administracyjne - Akty konstytutywne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1792

opracowania Prawo administracyjne (Wierzbowski + omówienie Ustaw) Pojęcie Administracji 1. Administracja jest pewną organizacją, składającą się z jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadan...

Historia Literatury Rosyjskiej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 5208

1. SwietłanaSYMBOLE: - obrączka – braterstwo dusz - północ – godzina symboliczna (godzina duchów) - wieniec – korona - biała zasłona – symbol Zmartwychwstania - kruk – symbol zła, w opozycji gołąb – dobro, Duch św. - świerszcz – symbol północy, to nadzieja, motywacjaNASTRÓJ: - tajemnic...

Historia polski - Polska Piastów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2184

Historia Polski w pigułce 1. Polska Piastów Prehistoria ziem polskich. Jeśli za prehistorię Polski uważać okres od pojawienia się człowieka na obszarze obecnego państwa polskiego, to zaczęła się ona ok. pół miliona lat temu. Na północnej półkuli ziemskiej panowała wówczas epoka lodowcowa, datowan...

Jońska filozofia przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2100

Jońska filozofia przyrody: Jest próbą wytłumaczenia ogółu rzeczy- czyli całej rzeczywistości i każdego bytu. Jest oparta na rozumie (przed wszystkim na nim). Jest tworzona do celów czysto teoretycznych, a nie pragmatycznych, czyli dla bezinteresownego poznania prawdy. Filozofia grecka: zakłada ist...

Interwencja kryzysowa - definicje, opis, przykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Interwencje kryzysowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5663

in. zagadnienia takie jak: style działania w interwencji kryzysowej, zasadnicze elementy procesu interwencyjnego, opis przypadku, podjęta interwencja. IV Psychologii wieczorowej INTERWENCJA KRYZYSOWA SAMOBÓJSTWO NIEDOKONANE Interwenc...

Jan kochanowski fraszki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2912

Jan Kochanowski FraszkiCzas i miejsce powstania Fraszki pisane przez Kochanowskiego powstawały zarówno po polsku, jak i po łacinie. Ich łaciński zbiór zatytułowany był Foricoenia, natomiast utwory w języku polskim ukazały się w trzech księgach: „Fraszki pierwsze”, „ wtóre”, „ trzecie”. Całość cyklu ...

Jan kochanowski pieśni

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2268

Jan Kochanowski PieśniCzas, miejsce i okoliczności powstania Pieśni napisane przez Kochanowskiego zebrane zostały w dwóch zbiorach: Pieśni księgi dwoje i Pieśni kilka. Autor tworzył je przez blisko dwadzieścia lat, zarówno przebywając na dworach, jak i w Czarnolesie. Zbiór Pieśni księgi dwoje, który...