Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 209

Właściwość sądu z delegacji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Właściwość sadu z delegacji Delegacja właściwości przysługuje sadowi najwyższemu w sytuacji, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.Sąd ten może wówczas z inicjatywy właściwego sądu lub na wniosek prokuratora przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Właściwość z delegacji...

Określenie prawa podmiotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Określenie prawa podmiotowego Stosunek cywilnoprawny koniecznymi elementami każdego stosunku cywilnoprawnego są: po jednej stronie prawo podmiotowe ; po drugiej stronie odpowiadający mu (to znaczy korelatywnie z nim sprzę­żony) obowiązek ; wyróżniamy: proste stosunki cywilnoprawne - tylko jednej...

Metoda St Lague - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Metoda St Lague na czym polega i kiedy jest stosowana? Metoda ST. Lague to sposób rozdzielenia mandatów stosowany przy proporcjonalnym systemie ustalania wyników głosowania Metoda ta daje więcej szans ugrupowaniom małym i średnim w porównaniu do

Socjologia polityki - wykłady - cechy państwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zbigniew Kantyka
 • Socjologia polityki
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3836

Notatka porsza między innymi zagadnienia takie jak: cechy państwa, biologiczno-genetyczna a społeczno-kulturowa koncepcja socjalizacji, cechy podmiotowości politycznej, cele socjalizacji politycznej, cechy ruchów społecznych....

Socjologia ogólna -wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Adam Roter
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2723

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: historia powstania socjologii, człowiek jako istota biopsychospołeczna, modele przekazu kulury, socjalizacja a wychowanie, osobowość społeczna jednostki. ...

Fizyka atmosfery

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Fizyka atmosfery
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1421

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: średnia prędkość liniowa, chwilowa prędkość liniowa, średnie przyśpieszenie liniowe, zasady dynamiki, równanie ruchu. ...

Wykładnia rozszerzająca - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Wykładnia rozszerzająca (interpretatio extensiva) - występuje wtedy gdy porównując zakresy przepisu prawnego, uzyskane za pomocą różnych dyrektyw interpretacyjnych, wybieramy rozumienie wynikające z dyrektyw pozajęzykowych i jest ono szersze od rozumienia językowego . ...

Paint-prezentacja multimedialna

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jacek Kwapuliński
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 3185

W prezentacji opisane są informacje ogólne dotyczące programu Paint, funkcje służace edycji obrazu, narzędzia. Oprócz tekstu, w prezentacji znajdują się screeny i obrazy dotyczące programu Paint, na których przedstawiony jest wygląd tego programu, a także opisane są niektóre narzędzia programu ...