Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 196

Wykład - komisje sejmowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Co to są komisje sejmowe? Komisje Sejmowe są organami wewnętrznymi Sejmu powołanymi do rozpatrywania, opiniowania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez ...

Konstytucja RP a kwestia równoważenia budżetu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Czy Konstytucja RP odnosi się w jakiś sposób do kwestii równoważenia budżetu Konstytucja nie ustala bezwzględnego nakazu równoważenia budżetu (zbilansowania dochodów z wydatkami) było by to nierealistyczne, gdyż procesów gospodarczych nie da się podporządkować regulacjom prawnym dopuszczalny jest...

Zasady mające zasadnicze znaczenie dla pozycji ustrojowej RPO w RP-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

dwie zasady mające zasadnicze znaczenie dla pozycji ustrojowej RPO w RP zasada powiązania z Sejmem - Sejm za zgodą Senatu dokonuje wyboru RPO, RPO składa Sejmowi sprawozdania z działalności i ponosi przed nim odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie. powiązanie z Sejmem nie przekreśla sam...

Dwuizbowość nierównorzędna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3164

dwuizbowość nierównorzędna (supremacja Sejmu nad Senatem) Dwuizbowość nierównorzędna (niepełna) wynika z braku równouprawnienia izb parlamentu - zróżnicowania kompetencji. W Polsce pozycja izby silniejszej przyznana jest Sejmowi, a wyraża się t...

Funkcje parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

funkcje parlamentu funkcja ustawodawcza - polega na stanowieniu aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, najwyższej w systemie prawa wewnętrznego funkcja kontrolna - polega na dokonywaniu samodzielnych ustaleń stanu faktycznego, dotyczącego funkcjonowania rządu, ministrów i podległych im jednost...

Geneza dwuizbowości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Geneza dwuizbowości (koncepcja izby drugiej) Dwuizbowość klasyczna - mieszczańsko-feudalny kompromis (XVII-XIX w.). Jedna z izb reprezentowała arystokrację (izba wyższa), druga - stan trzeci (izba niższa) Federalna struktura państwa : izba re...

Gwarancje przesłanki biernego prawa wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

gwarancje przesłanki biernego prawa wyborczego posiadanie czynnego prawa wyborczego (przesłanka ta jest wystarczająca tylko w odniesieniu do wyborów lokalnych), w tym: posiadanie obywatelstwa polskiego ukończenie 18 roku życia pos...

Interpelacja poselska-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Interpelacja poselska wystąpienie poselskie składane w sprawach o zasadniczym charakterze, odnoszącym się do problemów związanych z polityką państwa składana jest na piśmie poprzez Marszałka Sejmu przekazywana członkowi rządu, któ...

Prawny skutek zastosowania prezydenckiego weta ustawodawczego-opracowa...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Jaki jest prawny skutek zastosowania prezydenckiego weta ustawodawczego? Prawnym skutkiem jest tu zahamowanie postępowania ustawodawczego i ponowne przekazanie ustawy Sejmowi do jej rozpatrzenia ponowne rozpatrzenie projektu przez komisję, która może zaproponować ponowne uchwalenie ustawy nie moż...

Czynności Sejmu po zwróceniu przez TK ustawy celem usunięcia niezgodno...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Jakie czynności może podjąć Sejm po zwróceniu przez TK ustawy celem usunięcia niezgodności? Czego nie wolno robić? Jaki jest tryb postępowania? Sejm uchwala nowy, zgodny z konstytucją tekst przepisów zakwestionowanych przez TK dopuszczalne jest dokonywanie w tekście zmian redakcyjnych, które dosto...