Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 189

Jednolity Akt Europejski - data przyjęcie, główne założenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Jednolity Akt Europejski - data przyjęcie, główne założenia 1975r. - raport w sprawie utworzenia Unii Europejskiej - Raport Tindemansa styczeń 1981r. - niemiecko - włoska propozycja - Inicjatywa Genschera - Colombo (nazwa od nazwis...

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej retrybucja (odpłata) Kant - odwetu moralnego. Moralne dobro, jak i moralne zło musi się spotkać z odpowiednim koniecznym skutkiem. Kara za przestępstwo jest wcieleniem idei sprawiedliwości, która domaga się odpłaty złem za zło. Hegel - odwetu dialektycznego Ist...

Wzór umowy o wypowiedzenie OC

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

DSP0600/01.03.40/1.0 nazwa zakładu ubezpieczeń ulica kod pocztowy, poczta WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja ...

Kontrasygnata - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

kontrasygnata i kto jej udziela Kontrasygnata - polega na uzależnieniu ważności aktów odejmowanych przez głowę państwa od ich zaakceptowania przez premiera. Akceptacja ta ma przybiera postać podpisu premiera umieszczonego obok podpisu głowy państwa - jest to współpodpisanie. Kontrasygnaty udziela ...

Proces harmonizacji polskiego prawa z porządkiem prawnym UE - omówien...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Proces harmonizacji polskiego prawa z porządkiem prawnym UE Proces harmonizacji polskiego prawa z porządkiem UE wymagał rewizji setek aktów normatywnych, tak, aby w momencie akcesji nie pojawiły się sprzeczności lub rozbieżności z prawem europejskim. W procesie harmonizacji prawa znalazły zastosowa...

Relacje pomiędzy trzema porządkami prawnymi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

relacje pomiędzy trzema porządkami prawnymi obowiązującymi w Polsce czy obowiązuje tu hierarchiczne podporządkowanie? czy porządki te mogą ze sobą współistnieć? w przypadku prawa międzynarodowego - mamy do czynienia z drogą umowną, gdzie strony umowy mają pozycję równorzędną i z tej pozycji zobow...

Różnice między samorządem specjalnym a samorządem terytorialnym - omów...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

różnice między samorządem specjalnym a samorządem terytorialnym samorząd specjalny - stanowią przymusowe zrzeszenia osób wykonujących dany zawód lub prowadzących określoną działalność gospodarczą. Przykładem samorządu specjalnego mogą być: samorząd zawodowy, np.: adwokacki, lekarski samorząd gosp...

Wystąpienia i interwencje RPO w sprawach indywidualnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Wystąpienia i interwencje RPO w sprawach indywidualnych Wystąpienia i interwencje RPO w sprawach indywidualnych łączą działalność Rzecznika w sposób bezpośredni z obywatelem. Punktem wyjścia dla podjęcia czynności musi być powzięcie informacji o konkretnym przypadku naruszenia praw lub wolności jedn...

Zarządzenie ogłoszenia ustawy i ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw - ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Zarządzenie ogłoszenia ustawy i ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw zarządzenie ogłoszenia ustawy należy do obowiązków prezydenta na podstawie zarządzenia Prezes Rady Ministrów dokonuje ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw RP ogłoszenie ustawy jest niezbędnym warunkiem wejścia jej w życie wejście...

Ochrona przyrody a prawo własności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Ochrona przyrody a prawo własności Utworzenie parku narodowego i rezerwatu przyrody a nieruchomości nienależacej do SP wymaga zgody właściciela nieruchomości w innym wypadku - wywłaszczenie nieruchomości Prawo ochrony środowiska przewid...