Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - strona 8

Wady wrodzone serca

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Michał Prowolik
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

Tematem przewodnim są wady wrodzone serca. Informacje zawarte to skrócony i podstawowy opis najczęściej występujących wad serca takich jak: atrezja zastawki trójdzielnej, tetralogia Fallota, wspólna komora, wspólny pień tętniczy. Wady wrodzone...

Zakażenie wirusami zapalenia wątroby

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Iwona Pirogowicz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

Opisane wirusy to: wirus HCV i HBV. Zakażenie wirusami zapalenia wątroby Wirusy HBV (Hepatitis B virus) i HCV (Hepatitis C virus) są czynnikami biologicznymi wywołującymi zapalenia wątroby u ludzi. Cechą wyróżniającą te wirusy z grupy wirusów zapalenia wątroby, jest droga przenoszenia. Wirusy ...

Wchłanianie glukozy -biochemia kliniczna

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Jolanta Saczko
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2450

ppt. Notatka w formie prezentacji na temat: Wchłanianie glukozy, zawiera takie informacje, jak: jak komórki wchłaniają glukozę?, N-Glycosylation mutant scanning of the secondary structure model (9) of human SGLT1, przekrój poprzeczny transportera ...

Impuls-fizjologia przewodzenia impulsów

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr n. med. Wojciech Barg
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1687

Fizjologia smaku Notatka z przedmiotu fizjologia człowieka, który prowadzi dr n. med. Wojciech Barg na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Notatka o objętości 19 slajdów jest w formacie .ppt. Notatka w formie prezen...

Epiderma i kolenchyma

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Adam Matkowski
 • Botanika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1757

Oprócz tekstu zawierają również ilustracje i tabele. W notatce poruszone zostały, m.in. następujące tematy: budowa epidermy, charakterystyka kutykuli, szparki - budowa i mechanizm działania, epiderma wielowarstwowa, epiderma wielokrotna, mary...

Szlak pentozofosforanowy

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Jolanta Saczko
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2366

Praca składa się z 33 slajdów. Tematem przewodnim notatki jest szlak pentozofosforanowy. Informacje zawarte w notatce dotyczą zagadnień takich jak: Szlak pentozofosforanowy - przemiana cukrów, cel, podział, równanie ogólne, po...

Opracowanie pytan na egzamin z historii medycyny 2009

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 812
Wyświetleń: 5887

Akademia Medyczna we Wrocławiu HISTORIA MEDYCYNY Pytania egzaminacyjne Praca zbiorowa, Redakcja A. [2009] CZĘŚĆ I – str. 4-62 1. Nauczanie medycyny w Warszawie, Hiacynt Dziadkowski, Franciszek Dybek 2. Akademia Medyko - Chirurgiczna i Szkoła Główna Warszawska. Tytus Chałubiński, Wiktor Szokalski...

Opis zespołu Patau

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Choroby genetyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3409

Zespół Patau Mutacja chromosomowa liczbowa autosomalna Przyczyna: dodatkowy chromosom 13. pary (trisomia 13.) Kariotyp: 47,XY,+13 lub 47,XX,+13 mozaikowy: 46,XX/47,XX,+13 lub 46,XY/47,XY,+13 - około 5% przypadków, lżejsza postać choroby 20% przypadków – występuje

Fawizm

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 5194

Fawizm – deficyt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej To najczęściej występujący defekt genetyczny na świecie - ok. 400mln chorych – częstość 1/10 Murzynów, w Polsce 1/1000 urodzeń. Spowodowana substytucjami w genie kodującym enzym G6PD zlokalizowanym na Xq28. Niedobór G6PD występuje głównie w ery...

Przedtermin egzaminu z chemii 2008

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393

BIAŁKA Zad.1 Opisz przedstawione struktury. Wymień wiązania, które je stabilizują. Gdzie może występować struktura „spinki do włosów”? Napisz co wiesz na ten temat :DZad.2 Ludzka, bydlęca, psa, owcza insuliny wykazują podobieństwo, ale nie są identyczne. a) Opisz strukturę hormonu. Napisz czym różn...