Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - strona 9

Cri du chat

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1141

Zespół cri du chat: -jet spowodowany delecją ramion krótkich chromosomu 5, krytycznym miejscem pęknięcia jest region 5p 15; -zapis kariotypu: 46XX, del (5) (p15); 46 XY, del (5) (p15); -częstotl...

Przykładowe kolokwia z łaciny z rozwiązaniami

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1589

M Sol Sal Ren Splen Lien Aden Calix, icis Coccyx, coccygis Fornix, nicis Larynx, laryngis Thorax, thoracis Varix, icis Atlas, Atlantis Axis, axis Canalis, Canalis Crinis, crinis Lapis, lapidis Mensis, mensis Orbis, orbis Pulvis,pulveris Sanguis, sangiunis Unguis, unguis Vermis, vermis Dens, Dentis F...

Notatki z wykładów z anatomii

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 4277

-miastenia-przekleństwo dla anestezjologa-należy podawać mniej leku, gdyż jest to zaburzenie związane z płytką nerwowo-mięsniową, -nie wolno robić iniekcji w nerw-wychodzi na zewnątrz, jest porażony, -„wszystko co grzbietowe jest promieniowe ”-n. radialis unerwia mięsnie grzbietowe przedramienia i r...

Zespół Edwardsa

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2226

Zespół Edwardsa (trisomia 18)Przyczyna zaburzenia genetycznego – chromosomalna liczbowa autosomalna Dziedziczność: choroba nie jest uwarunkowana dziedzicznie.Chore dziecko może przyjść na świat w rodzinie nie obciążonej chorobą.Kariotyp: (47, XX, +18 albo 47, XY, +18).Częstość występowania – 1 : 8.0...

Dystrofia mięśniowa

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3269

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) Najczęściej występująca dystrofia (zanik) mięśni, dziedziczy się recesywnie i jest sprzężenie z płcią: częstość 1/3500 chłopców, dziewczynki nie chorują. Choroba spowodowana jest przez przesunięcie ramki odczy...

Daltonizm i krzywica

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1750

Ślepota na barwySprzężona z X recesywna Wyróżniamy trzy typy fotoreceptorów czopkowych odpowiedzialnych za widzenie barwy: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Każdy z rodzajów czopków zawiera inny barwnik wzrokowy. Geny kodujące specyficzne białka tr...

Dżuma-historia medycyny

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3626

Czarna śmierć (łac. mors nigra) – epidemia dżumy, która spustoszyła średniowieczną Europę w XIV wieku, zabijając, jak się ocenia, około 1/3 ludności tego kontynentu. Nazwa pochodzi od pojawiających się rozległych zmian martwiczo-zgorzelinowych...

Nauczanie medycyny w Wilnie

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2212

Nauczanie medycyny w Wilnie ma początek w cechach cyrulików zrzeszonych w tzw. kontuberni. Oprócz nich leczeniem zajmowali się bonifratrzy. Z okresu jezuickiego (po przybyciu do Wilna jezuitów, 1570 rok) pochodzą pierwsze zapisy sekcji zwłok, s...

Historia szczepień ochronnych

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2107

Historia odkryć szczepionek i rozwoju szczepień na świecie Rozwój szczepień ochronnych jest jednym z największych osiągnięć nowożytnej medycyny, jest zarazem pięknym świadectwem potęgi ludzkiej wyobraźni i wysiłku kilkunastu pokoleń badaczy. Epoka wielkich epidemii –przynajmniej na raziebezpowrotnie...

Historia medycyny

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1547

Wykład 2 Historia medycyny starożytnego Egiptu. Egipt - państwo hierarchiczne: faraon, wykształceni kapłani, kapłani, urzędnicy, rzemieślnicy, robotnicy (niewolnicy, rolnicy) W prehistorii: 1. pierwsze trepanacje czaszki jako sposób leczenia (dziury w głowie, do ucieczki choroby) 2. „zohydzeni...