Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 195

Inne zachowania nieetyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Siwek. Notatka składa się z 13 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: plotkowanie w miejscu pracy, źródła plotek, znieważanie, zdrada, łapówkarstwo, przyczyny łapówkarstwa, faworyzacja, protekcja....

Edukacja publiczna-zadania własne samorządów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: edukacja publiczna-zadania własne samorządów, zadania organu prowadzącego szkoły, typy szkół, zadania rady gminy i powiatu...

Komunikowanie się społeczne w organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Czynniki skuteczności komunikowania się, Czynniki jakości komunikowania się, Sieci komunikowania w organizacji, Rodzaje komunikacji interpersonalnej w organizacji, Komunikaty ...

Konflikt i metody jego rozwiązywania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 427

Notatka porusza się między innymi zagadnienia takie jak: Stan konfliktu, Konflikt, Ewolucja poglądów na konflikt, Konflikt w organizacji, Cechy konfliktu, Konflikt urojony, Rodzaje procesów konfliktowych....

Strategie rozwiązywania konfliktu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

Notatka porusza się między innymi zagadnienia takie jak: Strategia żółwia, Strategia rekina, Strategia misia, Strategia lisa, Strategia mądrości, Tradycyjne metody kierowania konfliktem, Współczesne metody kierowania konfliktem....

Sabotaż - omówienie zagadnienia w prezentacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Siwek. Notatka składa się z 12 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: 3 sub-kategorie sabotażu, formy i rodzaje sabotażu, sabotaż ma wymiar psychologiczny, ograniczanie sabotażu związane jest z działaniami....

Szantaż jako zachowanie nieetyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Siwek. Notatka składa się z 5 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: szantaż w organizacji , rodzaje szantażu w organizacji, szantaż seksualny, szantaż ,,z wykorzystaniem miejsca pracy”, szantaż emocjonalny, typy szantażów emo...

Zarzadzanie procesami - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Karpacz. Notatka składa się z 21 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podejście procesowe w zarządzaniu organizacją, organizacja procesowa, procesy w organizacji, efektywne zarządzanie organizacją, zarządzanie procesami w organizacji....

Gosodarka a środowisko

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

Ekosystem – jest to układ ekologiczny który składa się z biocenozy i biotopu. Biocenoza jest to ożywiona część ekosystemu np. zwierzęta.Biotop – nieożywiona część ekosystemu.Biom – układ roślinności czy zwierząt który powstał pod wpływem swoistego...

Przedsiębiorczość i konkurencyjność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1512

Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloznacznym. W języku potocznym jest kojarzona z działaniami człowieka, żeby założyć własna firmę. To pewne pomysły na działalność wytwórczą, to także pewne postawy i zachowania na rynku. Wszystkie te interpretacje maja wspólny mianownik. Opisują one pewien rodzaj a...