Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 194

Związek logicznej równoważności zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Związek logicznej równoważności zdań Równoważność logiczna między zdaniami zachodzi wtedy, gdy mają one zawsze tę samą wartość logiczną. Jeśli jedno z nich jest prawdziwe, to i drug...

Wpływ społeczny - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Porusza m. in. takie zagadnienia jak: przejawy wpływu społecznego, bezrefleksyjny wpływ społeczny , sześć reguł wpływu społecznego wg R.Cialdiniego. Dlaczego ludzie stają się konformistami , . Cele wpływu społecznego ...

Przyrodnicze podstawy życia społecznego - socjobiologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Janina Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 462

Porusza m. in. takie zagadnienia jak: życie społeczne człowieka, funkcjonalność, socjobiologia, przyrodnicze podstawy życia społecznego, środowiskowe podstawy życia społecznego. ...

Etykieta biznesu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Izabela Wierzbicka
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Wierzbicka. Notatka składa się z 26 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zdobywanie przewagi konkurencyjnej: etykieta biznesu, podstawy biznesu, ogólne zasady etykiety, spotkania z innymi ludźmi....

Kultura organizacyjna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Izabela Wierzbicka
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623

Wierzbicka. Notatka składa się z 24 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja, przejawy kultury organizacyjnej, rola kultur we współczesnym zarządzaniu, warunkowania struktury organizacyjnej, jak się kształtuje kultura organizacyjna....

Wpływ komunikacji na zachowania w grupie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Izabela Wierzbicka
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

Wierzbicka. Notatka składa się z 8 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: komunikacja w organizacji i między ludźmi, kanały komunikacji- werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji, zasady warunkujące skuteczne komunikowanie....

Zachowania organizacyjne - wykład wstępny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

Wierzbicka. Notatka składa się z 10 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jednostka, grupa społeczna, organizacja, zachowania organizacyjne, determinanty zachowań człowieka w przedsiębiorstwie, wskaźniki zachowania....

Zachowania przywódcze - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Izabela Wierzbicka
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Wierzbicka. Notatka składa się z 25 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przywództwo, przywódcy, skuteczny przywódca, wielka piątka cech osobowości, porównanie: kierowanie a przywództwo....

Metody potfelowe Metody portfelowe i macierz wzrostu udziału w rynku -...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Sztaba. Notatka składa się z 15 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metody portfelowe, Macierz Bostońskiej Grupy Konsultingowej (BCG), struktura macierzy, rentowność kapitału, dojne krowy, balasty(psy), dylematy, gwiazdy....

Lean management - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 12 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: narzędzia lean management, pięć zasad myślenia, wdrażanie koncepcji lean, zalety Lean Management, wady Lean Management....