Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 196

Historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2100

19.09.1946-Winston Churchill wygłasza mowę na Uniwersytecie w Zurychu wzywając do utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”16.04.1948-Utworzenie Organizacji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (OEWG) w celu koordynacji pomocy w rama...

Zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

Zabezpieczenie społeczne-oznacza, że osoby znajdujące się w określonych sytuacjach i spełniające wymagane przesłanki, mają prawo do określonych świadczeń pieniężnych albo świadczeń w naturze, takich jak: dostarczanie obiadów, zagwarantowanie określonych przedmiotów niezbędnych osobie do funkcjonowan...

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

Aktywa-są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Ze względu na czas, w którym przeds...

Handel elektroniczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

Podstawowe motywacje, sposoby oddziaływania oraz korzyści z procesów integracji i globalizacji (1)IntegracjaGlobalizacjaMotywacjeRealizacja założonych celów:politycznych (integracja)militarnych (bezpieczeństwo)ekonomicznych (jednolity rynek)społecznych (społeczeństwo informacyjne) socjalnych (Europe...

Integracja regionalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

W październiku 1970 r. Grupa Wernera przedstawiła raport proponujący dojście do UGW w ciągu 10 lat, w trzech etapach. Cel: Osiągnięcie pełnej swobody przepływu kapitału oraz zablokowanie relacji wymiennych walut państw członkowskich lub zastąpienie tych walut wspólnym pieniądzem. Raport przewidywał ...

Europejski Obszar Gospodarczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Rola Europejskiego Obszaru Gospodarczego w procesie integracji europejskiejEuropejski Obszar Gospodarczy (EOG) jest modelem więzi konsolidującym Wspólnotę Europejską (WE) z krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).Obecnie członkami EOG są wszystkie państwa członkowskie Wspólnot Eur...

Zakładanie i prowadzenie własnej firmy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1316

Działalność gospodarcza- to zarobkowa działalność wytwórcza (produkcyjna, handlowa, budowlana, usługowa) oraz działalność polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji zasobów naturalnych, a także działalność zawodowa prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.Przedsiębiorca- to osoba fiz...

Polityka ludnościowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Polityka ludnościowa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4711

POLITYKA LUDNOŚCIOWA to system świadomych przedsięwzięć które mają na celu wywołanie określonych pożądanych zmian w rozwoju i ruchu ludności. Polityka ludnościowa należy do obowiązków państwa, które za pośrednictwem określonych dokumentów wprowadza w życie środki realizujące tę politykęJednym z elem...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE to idea, zgodnie, z którą ogół społeczeństwa poprzez swą organizację, czyli państwo, jest zobowiązany do zapewnienia warunków bytu wszystkim, którzy nie ze swej winy nie mogą ich sobie zapewnić poprzez własną pracę.Zabezpieczenie społeczne realizowane jest poprzez ubezpiecze...

Janusz Korczak - informacje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Janusz Korczak Urodzony 22 lipca 1878 lub później Warszawa Zmarł 6 sierpnia 1942 Treblinka Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pandoktor (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w