Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 308

Dokumenty systemu planowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Dokumenty drugoplanowe wchodzące w skład systemu planowania: -analizy -studia -koncepcje -prognozy i programy -strategie rozwoju społeczno- gospodarczego(kraju, województwa, powiatu , gminy) ...

Podmioty planujące w polskim systemie planowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Podmioty planujące w polskim systemie planowania: 1.rada gminy- na szczeblu gminnym, 2.sejmik wojewódzki- na szczeblu wojewódzkim, 3.Rada Ministrów - na szczeblu krajowym ...

Podstawowe oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podmiot oznaczenia, oznaczenie literowe, kolor oznaczenia na projekcje rysunku planu, uwagi, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej....

Prezentacja - Agroturystyka we Francji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: agroturystyka we Francji, Federacja Kwater we Francji, cechy francuskich gospodarstw, rodzaje noclegów na fermach, fermy pedagogiczne....

Zadatek - omówienie w prezentacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

349, znaczenie przepisu, wysokość zadatku, dyspozycja między zadatkiem a poniesioną szkodą, zadatek a zaliczka, niewykonanie zobowiązania skutki prawne, realizacja uprawnien z zadatku....

Model Fritscha

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

MODEL FRITSCHA - koncepcja rozwoju Wiednia - układ koncentryczny - zabudowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych - cel to rozłożenie zwartego układu miejskiego ...

Prezentacja - Agroturystyka w Austrii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: gospodarstwa seminaryjne, austriackie gospodarstwa agroturystyczne, agroturystyka w Austrii, kategoryzacja, pomoc od państwa i Unii...

Prezentacja - Lasy namorzynowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: największe skupiska, Avicennia, Sonneratia, układ strefowy, lasy namorzynowe....