Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 307

Koncepcja przestrzeni turystycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Koncepcja przestrzeni turystycznej - nawiązuje do ogólnego modelu lokalizacji turystyki i wypoczynku. Na polskim gruncie koncepcją zajmował się Liszewski (1995), który na podstawie charakteru działalności turystycznej oraz stopnia kształtowania przez nią

Definicja regionu turystycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Koncepcja regionu turystycznego Region turystyczny - obszar o dużych walorach turystycznych, na którym koncentruje się ruch turystyczny. Większe obszary o jednakowym typie środowiska geograficznego. Wydzielone w ich obrębie mniejsze jednostki nazywa się dla odróżnienia rejonami turystycznymi. ...

Treść mapy zasadniczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych. Nakładki te oznacza się następująco: O - osnowy geodezyjne, E - ewidencja gruntów ...

Występowanie ciągłe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Występowanie ciągłe - jest rozumiane wtedy, gdy dane zjawisko istnieje w każdym punkcie przestrzeni geograficznej lub w każdym punkcie aktualnie badanej części tej przestrzeni. Przykładem może być temperatura w pierwszym przypadku ...

Rozwój zrównoważony - Rozwój społeczno -gospodarczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Rozwój zrównoważony - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspok...

Rozwój zrównoważony - równowaga przyrodnicza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Rozwój zrównoważony - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspok...

Treść mapy zasadniczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych. Nakładki te oznacza się następująco: O - osnowy geodezyjne, E - ewidencja gruntów ...

Krótka definicja dzierżawy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Dzierżawa: reprezentują tzw.prawo zobowiązujące. Na podstawie umowy dzierżawczej wydzierżawiający zobowiązał się oddać dzierżawcy rzecz do uzywania na czas oznaczony lub nieoznaczony natomiast dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz(art.693 k.c.) Dzierżawca może pobiera...

Systemy totalitarne - skany notatek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 553

M. Zmierczak. Notatka składa się z 9 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak; nazizm, totalitaryzm, autorytaryzm, tradycje myślenia o prawie, cel prawa....

Wskaźnik Haggeta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Wskaźnik Haggeta A - powierzchnie P - obwód L - długość najdłuższej średnicy Wskaźniki są tak dobrane ze wartości wskaźników dla rodziny kół była równa 1 ...