Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 309

Culpa in contrahendo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

72 § 2 KC i zasady zastosowania, charakter odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności, rozmiar odszkodowania - ujemny interes umowny....

Oznaczenia drzwi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: symbol drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych, drzwi składanych, drzwi rozwieranych, drzwi harmonijkowych....

George Nathaniel Curzon

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: George Nathaniel Curzon, Curzon jako minister spraw zagranicznych, kariera polityczna...

Dąb korkowy i muflon- prezentacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dąb korkowy, warstwy kory, charakterystyczne cechy muflona, fotografie, bibliografia....

Prezentacja- Gleby i ich rozmieszczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przykładowy przekrój gleby, czynniki glebotwórcze, pas subtropikalny, gleby strefowe, pas tropikalny....

Zadania z egzaminu z analizy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edmund Ambroży
 • Analiza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obszar zbieżności, wzór na promień zbieżności, przestrzeń metryczna, rodzaje zbiorów,....

Ograniczenia zasady swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Ujęcie formalne – norma prawna przyznająca generalną kompetencję podmiotom prawa cywilnego do swobodnego kształtowania wiążących je stosunków prawnych – tj. ich ustanawiania, zmiany, znoszenia – w drodze dwu- lub wielostronnych oświadczeń woli, a ...