Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 15

Prawo gospodarcze - Użytkowanie wieczyste

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3801

prawo gospodarcze zagadnienia Pojęcie prawa gospodarczego Jest kompleksową gałęzią prawa, która tworzy normy prawne dotyczące organizacji i działalności przedsiębiorców. Źródła prawa gospodarczego. - ustawa - Kodeks cywilny w części dot. osób cywilnych i prawnych w ramach prowadzonej przez nie dzia...

Prawo gospodarcze - Spółka cywilna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 5278

zagadnienia Spółka cywilna dwuosobowa z chwilą wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników a) może działać b) może działać pod warunkiem faktycznej kontynuacji dział gos c) nie może działać 1. Osoba fizyczna to: a) spółka cywilna b) s. jawna c) komandytowa d) akcyjna e) sp. z o.o. f) żadna z po...

Prawo handlowe - Prawo publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4921

zagadnienia Prawo handlowe – zbiór przepisów obowiązujących w naszym kraju, publikowany w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polski. Dotyczy generalnie działalności gospodarczej tzn. handlu, produkcji, usług. Stara nazwa prawa handlowego – prawo kupieckie. Należy do sfery prawa prywatnego. Prawo handlowe t...

Prawo administracjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1827

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego. Konstytucję stosuje się bezpośrednio – jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne. Prawo adm. mat. – jeden z działów prawa. 3 grupy: 1. Prawo adm. ustrojowe – ok...

Prawo administracyjne - Prokurator

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Postępowanie przed organami administracji Publicznej: 1. Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - kończy się wydaniem decyzji i uregulowane jest w kpa (np. pozwolenie na budowę, wydanie paszportu, nakaz rozbiórki budynku) ...

Prawo administracyjne - Ministerstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1624

ustrój administracyjno - publiczny Administracja publiczna – system podmiotów o różnym charakterze prawnym utworzonym w drodze ustawy i przez ustawę wyposażony w kompetencje w zakresie stosunków społecznych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. Skutki działania administracji publicznej są przypisywan...

Prawo administracyjne - Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3563

prawo samorządu terytorialnego PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Samorząd - - w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych - w znaczeniu prawnym- - ma zawsze charakter korporacji (związek osób...

Rachunkowość finasowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2800

Cwiczenia (zadania) Ćwiczenia- RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Ćwiczenie nr 1 (ewidencja kosztów w dwóch układach ewidencyjnych) W spółce BuBel ewidencja kosztów prowadzona jest w dwóch układach ewidencyjnych kosztów. Zaksięguj podane poniżej opera...

Rachunkowość fiansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2891

Rachunkowosc test TEMAT B Wartosc firmy stanowi roznica między cena nabycia jenostki a nizsza od niej: a) wartoscia rynkowa aktywow b) wartosciwa godziwa przychodow Które z podanych ponizej cech, charakteryzuja według prawa o rachunkowosci inwestycje w nieruchomosci jest nieprawdziwa: a) są nabyte ...

Bankowość - system bankowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2541

wykład 1 z bankowości Bankowość – wykład pierwszy 07.10.08System bankowy – całokształt instytucji zajmujących się działalnością bankową, ich zadania ustawowe, związki między nimi oraz normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Podstawowy akt prawny – ustawa o bankowości, ustawa...