Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 16

Bankowość - komisja nadzoru finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1519

wykłąd 2 Bankowość – wykład drugi – 14.10.2008 Komisja nadzoru finansowego – zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze finansowym:I. KNF – organ właściwy do spraw nadzoru nad rynkiem finansowym: a) mega nadzorca w ramach nadzor...

BANKOWOŚĆ - NBP

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1680

wykład 3 Bankowość wykład III 4.11 NBP – „Centralnym bankiem państwa jest narodowy bank polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalenia i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza” Podstawowym celem działalności NBP jest ...

Bankowość - FUNDUSZ GWARANCYJNY

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1512

wykład 4 Wykład 28.10.2008 Bankowy fundusz gwarancyjny Cele: -stabilizacja systemu bankowego -ochrona wkładów bankowych System gwarantowania depozytów 1) bezpośredni- ukierunkowanie systemu na klienta banku pośredni- ukierunkowanie na bank – zapobieganie upadłościom bankowym 2) obowiązkowy ...

Bankowość - operacja otwartego rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2240

wyklad 5 Wykład 18.11.2008Operacje otwartego rynku Operacje podstawowe • -w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP • -przetargi na bony odbywają się raz w tygodniu • -minimalna rentowność określoną jest wysokością stopy refer...

Bankowość - regulacje nadzorcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2730

wykład 6 Bankowość Wykład 6 25.11.2008r. Regulacje nadzorcze: • Limity koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań • próg koncentracji kapitałowej • całkowity wymóg kapitałowy • współczynnik wypłacalności • rating • rezerwy na ryzyko - rezerwa na ryzyko ogólne - rezerwy celoweCAŁKO...

Bankowość - bank spółdzielczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1561

wykład 7 Bankowość 9.12.2008r. Bank spółdzielczy: • Bank będący spółdzielnią, • Bank działający na podstawie - Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - Ustawy Prawo bankowe -...

Bankowość - pasywa banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2121

wykład 8 Bankowość 13.01.2009r. PASYWA BANKU = zobowiązania + kapitał BANK Przyjęcie środków w formie Gotówkowej ( kasa ) Bezgotówkowej ( przelew na rachunek ) Powstałe ZOBOWIĄZANIA Kryteria klasyfikacji Termin Segment klientów Waluta ZOBOWIĄZANIA BANKU • Zobowiązania wobec banku cen...

Sekurytyzacja aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2359

Zagadnienia z sekurytyzacjiaktywów cel, zadania itp Sekurytyzacja aktywów 12.02.2011 Zaliczenie na ostatnim wykładzie 07.11.2011 test, konsultacje 15.15-16.45 p. 104 P Literatura: B. Półtorak Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podsta...

Rynki finansowe - dochód i ryzyko instrumentów finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rynek finansowy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3423

teoria Prof. Piotr Chrzan WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO TEORII RYNKÓW FINANSOWYCH 1.1. Istota i podział rynku finansowego 1.2. Dochód i ryzyko instrumentów finansowych 1.1. Istota i podział rynku finansowego Podstawowe podmioty gospodarki – gospodarstwa domowe – przedsiębiorstwa – jednostki administ...

Rynki finansowe - Fundusze inwestycyjne otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rynek finansowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1855

Wykłady Kryterium klasyfikacji 1. pochodzenie kapitału będącego w dyspozycji funduszu: a. fundusze finansowane kapitałem instytucji komercyjnych b. fundusze finansowane kapitałem z rynku kapitałowego c. fundusze inwestycyjne ze środków publicznych 2. zasięg terytorialny działalności funduszu a. fun...