Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 66

Etyka komunikacji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bonecki
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Zaliczenie - pisemne/ustne, nie wiadomo. 2 nieobecności nieusprawiedliwione, a później trzeba odrabiać. M Ossowska - „Pojęcie moralności”, Etyka, I, 1966 Lazari-Pawłowska - „O pojęciu moralności”, Etyka, I, 1966 O czym jest ten tekst? Dlaczego powinienem go znać/przeczytać? Dyżury - poniedziałek...

Jakość w logistyce dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1659

Prezentacja z przedmiotu logistyka - jakość w logistyce. Prezentacja wykonana przez studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Materiały mają 30 stron i zawierają zagadnienia takie jak: pojęcie dystrybucji, zakres logistyki w dystrybucji, pojęcie jakości dystrybucji, korzyści wypływające...

Konkurencja-pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Konkurencja Pojęcie konkurencji łac. concurrentia - współzawodnictwo 1. Rywalizacja między poszczególnymi osobami lub grupami osób zainteresowanych osiągnięciem tego samego celu 2. Współubieganie się jednostek gospodarczych o rynki zbytu, zakupu surowców i siły roboczej oraz o potrzebne dobr...

Metody pomiaru sondażowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1988

M etody pomiaru sondażowego różnią się stopniem anonimowości i kontroli pomiaru. Metody pośrednich pomiarów sondażowych - wszelkiego rodzaju odmiany pomiarów ankietowych : Ankieta - pomiar pośredni polegający na udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów

Ograniczenia w procesie badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

OGRANICZENIA Istnieje wiele różnorodnych ograniczeń w procesie badań marketingowych: pominięcie kwestii ważnych z punktu widzenia celu badań; błędy w konstrukcji narzędzia pomiarowego; niewłaściwa metoda doboru próby do badań; niereprezent...

Badania rezultatów dzialania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Badania rezultatów działania przedsiębiorstwa (mierniki działalności): Jaka jest wielkość bieżącej sprzedaży każdego produktu? Jaki jest obecny udział w rynku każdego produktu? Jaka jest wielkość sprzedaży i udział w rynku w przekroju segmentów konsumentów, regionów sprzedaży, itp.? Jaki jest wi...

Paradygmat KKK - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2471

Paradygmat KKK. Konkurencja, kooperacja, kontrola. Paradygmat KKK dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i ich zachowań w tych relacjach. Trzy KKK opisują sytuacje, które współistnieją w gospodarce. Paradygmat wiąże się z wyborem relacji z inną firmą (na różnych rynkach pomiędzy ty...

Trade off - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 9401

Trade off. Trade off oznacza to, że poprawa w jednej części systemu może się wiązać z pogorszeniem w innej, jest to tzw. koszt alternatywny. Zależności typu trade off w przedsiębiorstwie to zależności substytucyjne, odnoszące się one do relacji między dwoma lub większą liczbą produktów, cech jakoś...

Portfolio personalne - zastosowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4515

Portfolio personalne (zatrudnienia) Jest to kompleksowa metoda oceniania, której istotą jest grupowanie ocenianych pracowników w charakterystyczne i istotne ze strategicznego punktu widzenia kategorie. Podstawą tej klasyfikacji są osiągane przez pracowników efekty pracy oraz ich możliwości lub pote...

Premiowa forma wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Premiowa (bonusowa) forma wynagrodzeń Jest naturalnym uzupełnieniem formy czasowej lub akordowej, podnoszącym skuteczność wynagradzania przede wszystkim w odniesieniu do funkcji motywacyjnej, a także kosztowej i dochodowej. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie przez pracownika wcześniej ustal...