Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 65

Motywacja jako funkcja zarządzania - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1785

Motywacja jako funkcja zarządzania Część V Dr Andrzej Stańda Motywacja jako funkcja zarządzania • Istota motywacji • Movere – uruchamiać, wprawiać w ruch • Motywacja – proces, który określa wybór między różnymi aktywnościami; teoria motywacji powinna objaśniać, dlaczego człowiek preferuje ...

Funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2093

Podstawy zarządzania dr Andrzej Stańda Część II Proces zarządzania – funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania Zarządzanie to kierowanie ludźmi w procesie gospodarowania zasobami organizacji dla realizacji jej celów w sposób zgodny z zasadą racjonalnego gospodarowania • Układ funkcjonal...

Logika - Aksjomaty - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartosz Hordecki
 • Logika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

AKSJOMATY Aksjomaty - twierdzenia, których prawdziwości nie dowodzimy, tylko zakładamy, że są prawdziwe. Aksjomatyzacja teorii. Aksjomat implikacji P (Q P) - prawo poprzednika. Każde zdanie w sensie logicznym ma swój poprzednik. [ P (Q R) ] [(P Q) (P R) ] - prawo Fregge'ego. Jeżeli jest ciąg imp...

Prawo gospodarcze UE - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

TEST A Łukasz 1. W jaki sposób kraj członkowski dostosowuje się do wspólnej polityki handlowej UE Poprzez utworzenie między państwami członkowskimi Unii celnej, zniesienie ograniczeń w handlu międzynarodowym, obniżenie barier celnych 2. Podmioty korzystające z prawa skargi do Komisji Europejskiej...

Prawo gospodarcze UE - Test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1813

TEST B Łukasz 1. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo UE prawo UE to I filar, prawo międzynarodowe publiczne to II i III filar 2. O oczywistej sprzeczności prawa UE z prawem krajowym państwa członkowskiego przesądza fakt pierwszeństwa prawa UE, TS 3. Proces dostosowywania, uzgadniania i ujedn...

Prawo gospodarcze UE - Pytania.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

Dlaczego w UE nie ma konstytucji? Pomimo wysiłków Konwentu UE, który w 2002r. przedłożył projekt Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, który został podpisany w Rzymie w 2004r. nie został on ratyfikowany przez wszystkie kraje - negatywne wyniki referendów we Francji i Holandii. UE w stos...

Logika - Definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartosz Hordecki
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

DEFINICJE Schemat wnioskowania jest niezawodny wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje żadne takie wnioskowanie, które przebiega wedle tego schematu, które ma wszystkie przesłanki prawdziwe, ale które ma fałszywy wniosek. Taki schemat wn...

Modelowanie procesów biznesowych - Pomoce naukowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filipowska
 • Modelowanie procesów biznesowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

Aksjomat to: ograniczenie nakładane na wartość atrybutu, konceptu lub relacji w ontologii BPEL jest opartym na XML językiem do definiowania procesów biznesowych z wykorzystaniem usług sieciowych Bramka implementująca wzorzec deferred choi...

Wstęp do filozofii - Opracowanie pojęć (10)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Retoryka klasyczna to nie to samo, co retoryczność RETORYKA - to sztuka(techne - rzemiosło, umiejętność) perswazji, oddziałuje poprzez język(logos) na emocje(pathos) i na wolę (ethos); stanowi systematyczny opis naturalnej skłonności do przekonywania, a jej skodyfikowaną formę przedstawiamy za pomo...

Etyka komunikacji - Etyka opisowa - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

4.03.2013 (…) Etyka opisowa (zdystansowana postawa) i normatywna (zaangażowana postawa) Etyka opisowa - nie wartościuje zjawisk. Jako etyk można badać funkcjonowania etyki w świecie (opisowa) lub pomyśleć którą etykę uznać za właściwą (normatywna). Normatywna i opisowa mają wiele różnych wersji. ...