Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 12

Techniki i taktyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Żak
 • Procesy negocjacyjne w logistyce
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2212

Procesy negocjacyjne w logistyce - konspekt zajęć, dr Agnieszka Żak TAKTYKI I TECHNIKI NEGOCJACYJNE Techniki negocjacyjne jak negocjować? jakich technik użyć, by udało się wywrzeć odpowiednie wrażenie i doprowadzić do zawarcia korzystnego kontraktu? Znajomość konkretnych technik negocjacyjnych ...

Funkcjonowanie UE-wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1253

FUNKCJONOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ 10.10.2011 Wprowadzenie: Etymologia słowa "Europa" - ereb - zachodzące słońce/wieczór/zachód (języki semickie) - euros - Homer VIII w. p.n.e. Grecja, znaczenie ciemna woda (jęz. grecki) - europos ...

Historyczne podłoże integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

7. 11. 2011 HISTORYCZNE PODŁOŻE PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W EUROPIE Richard Nikolaus Gardenhove - Kaleri (1894-1928) = główny ideolog integracji Europy w okresie międzywojennym ogłosił ideę paneuropeizmu - idea zjednoczenia Europy Unia Paneur opejska miała być utworzona w Europie na fundamencie ...

Lata 70 Euroskleroza. Kryzys integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2044

21.11.2011 LATA 70' Euroskleroza. Kryzys integracji. Integracja polityczna Etiene Davignon - minister spraw zagranicznych Belgii raport Davignona wprowadził: = regularne konsultacje ministrów spraw zagranicznych (raz na kwartał-co 3 miesiące) = regularne konsultacje grupy ekspertów stanowiącyc...

Przyczyny i modele integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1085

17.10.2011 Przyczyny integracji: rozwoj przemyslu i postęp techniczny wzmocnienie konkurencyjności przemysłu chęć utrzymania wzrostu gospodarczego chęć znalezienia rynków zbytu możliwość podejmowania wspólnych inwestycji w infrastrukturę (np. TENS - sieci transeuropejskie) chęć lepszego wyko...

Rozszerzanie strefy euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

5.12.2011 4 państwa, które nie weszły do Strefy Euro: I GRUPA = Grecja i Szwecja - przyczyny ekonomiczne nie spełniały kryteriów konwergencji II GRUPA = Dania i Wielka Brytania - zostały objęte klauzulą obt-out (dewogacją) *okres przejściowy = czasowe wykluczenie spod działania aquis communaut...

Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

STRUKTURA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH RADA EUROPEJSKA: Nie jest instytucją - jest quasi-instytucją, ale jest traktowana jako najważniejszy podmiot UE. Jest to organ polityczny. Powstała w 1974 roku. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów (szef państwa = prezydent, szef rz...

Wspólnoty Europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

14.11.2011 WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE (od 1957) Jean Monnet - "ojciec Europy" twórca teorii Schumana 9 maj 1950 = przedstawienie planu Schumana Robert Schuman - minister spraw zagranicznych Francji cel planu Schumana: koordynacja ...

CEFTA organizacją integracyjną krajów EŚW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka Krajów Transformacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1939

Temat 3: CEFTA organizacją integracyjną krajów EŚW Początki procesów tworzenia podstaw współpracy politycznej i gospodarczej krajów EŚW 1. Przemiany społeczno- polityczne i gospodarcze oraz ich uwarunkowania zewnętrzne 2. Spotkania na najwyższym szczeblu: Bratysława -9.04.1990 (zademonstrowanie w...

Poziom rozwoju krajów EŚW na tle krajów UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka Krajów Transformacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

Wykład 5 POZIOM ROZWOJU KRAJÓW EŚW NA TLE KRAJÓW UE I.Proces transformacji a poziom rozwoju gospodarczego krajów EŚW. II.Rozpiętość w poziomach rozwoju. III.Przyczyny zwiększenia dystansu krajów EŚW w stosunku do krajów UE. IV.Możliwości zmniejszenia luki rozwojowej pomiędzy krajami EŚW a kraja...