Umowne prawo odstąpienia - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowne prawo odstąpienia - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA
Pojęcie
Prawo to polega na tym, że jedna albo każda ze stron umowy może od niej odstąpić bez konieczności uzasadniania tej decyzji. W zastrzeżeniu o umownym prawie odstąpienia wymaga się aby był podany termin w ciągu którego uprawniony może odstąpić od umowy. Niespełnienie tego wymagania powoduje nieważność zastrzeżenia umownego. Strony mogą zastrzec także, że prawo do odstąpienia przysługiwać będzie stronie lub obu stronom, jeżeli spełni się określone w umowie zdarzenie przyszłe i niepewne. Skutki
W razie wykonania prawa do odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Następuje zniesienie skutków prawnych z mocą wsteczną. Uprawniony może od umowy odstąpić również po całkowitym lub częściowym jej wykonaniu, jeżeli nie minął termin zastrzeżony do dostąpienia. Strony powinny zwrócić wszystko, to, co sobie świadczyły i to w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za korzystanie z rzeczy należy się odpowiednie wynagrodzenie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz