Umowa oświadczenie na rzecz osoby trzeciej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa oświadczenie na rzecz osoby trzeciej - wykład - strona 1 Umowa oświadczenie na rzecz osoby trzeciej - wykład - strona 2 Umowa oświadczenie na rzecz osoby trzeciej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA O ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ (PACTUM IN
FAVORE TERTI)
Zasadą jest, że umowa jest skuteczna tylko między jej stronami. Historycznie wyjątki od
tej zasady nie istniały, z czasem (gł. w wyniku rozwoju przewozu i ubezpieczeń) pojawiła
się jednak potrzeba stworzenia konstrukcji prawnej, w ktorej świadczenia może żądać osoba
nie będąca stroną umowy.
Przez umieszczenie odpowiedniego zastrzeżenia, umowa może przybrać charakter umowy
na rzecz osoby trzeciej - nie jest to odrębny typ umowy - zastrzeżenie to może być
wprowadzone do rożnego rodzaju umow.
3
Art. 393. § 1. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dłużnik
spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej, osoba ta, w
braku odmiennego postanowienia umowy, może żądać
bezpośrednio od dłużnika spełnienia zastrzeżonego
świadczenia.
§ 2. Zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz
osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli
osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z
zastrzeżenia skorzystać.
§ 3. Dłużnik może podnieść zarzuty z umowy także
przeciwko osobie trzeciej.
Zatem dłużnik zobowiązany jest świadczyć na rzecz os.3., ale ponadto osoba ta zyskuje
roszczenie o spełnienie świadczenia względem dłużnika, mimo że nie jest ona stroną
umowy. Jest to więc wyjątek od zasady względnego charakteru zobowiązań - ale to
wyjątek na korzyść osoby 3. - nie jest ona w żaden sposob obciążona.
Tę sytuację należy odrożnić od upoważnienia osoby 3. do odbioru świadczenia - wowczas
nie powstaje po stronie os.3. roszczenie o spełnienie świadczenia np.: 100zł., ktore jesteś mi
winien wpłać do banku; ktoś zamawia dostawę bukietu kwiatow do solenizantki - bank i
solenizantka to osoby trzecie, ktore są uprawnione przyjąć świadczenie, nie mają jednak o
nie roszczenia. Ponieważ w obrocie zdarzają się zastrzeżenia niejasne, 393 zawiera
wskazowkę interpretacyjną na rzecz właściwej umowy na rzecz osoby 3. - w razie
wątpliwości osoba 3. ma roszczenie o spełnienie świadczenia.
Jeżeli chodzi o sposób wskazania osoby 3. w umowie to osoba ta może być wskazana
imiennie lub pośrednio np. okaziciel, zarowno w chwili zawarcie umowy jak i po jej
zawarciu. Zastrzeżenie świadczenia na rzecz os.3. może być ponadto opatrzone warunkiem
lub terminem.
SYTUACJA PRAWNA OSOBY TRZECIEJ
Osoba 3. nabywa własne roszczenie do dłużnika, ale nie staje się stroną umowy. Podstawą
dla tego roszczenia jest zastrzeżenie w umowie (teoria kreacyjna). Ale ponieważ nikogo nie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz