Układ sił w stosunkach międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ sił w stosunkach międzynarodowych - strona 1 Układ sił w stosunkach międzynarodowych - strona 2

Fragment notatki:

Układ sił Po II wojnie światowej dojdzie do podziału świata na dwa obozy - dwubiegunowy świat działający wokół dwóch supermocarstw: Stanów Zjednoczonych na Zachodzie oraz ZSRR na Wschodzie.
Broń nuklearna użyta została po raz pierwszy przez Amerykanów pod koniec II wojny światowej (atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki); po zakończeniu wojny ZSRR szybko posiadł tę broń.
Po II wojnie światowej wyodrębnia się często podział na 3 światy: pierwszy świat to wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej oraz USA, drugi świat to państwa komunistyczne ze Związkiem Radzieckim na czele oraz państwa Trzeciego Światu (państwa azjatyckie i afrykańskie, które nie należą do dwóch pozostałych światów; mają przeszłość kolonialną - dwa pozostałe światy walczyły o dominację nad tymi państwami, które czasami nazywano państwami niezaangażowanymi (od konferencji z Bandungu z 1955r.).
Ramy współpracy państw w sprawie bezpieczeństwa toczą się w czasie posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ
Do regionalnych organizacji międzynarodowych należą m.in. Unia Europejska
Najlepiej organizowały się dwa pierwsze światy: państwa Zachodniej Europy wcześniej wyniszczały się nawzajem, jednak w obliczu komunistyczne zagrożenia Zachód potrafił się po raz pierwszy zorganizować w zwartą całość.
Wspólnota atlantycka i jedność europejska - powstanie sojuszu atlantyckiego (NATO), organizacji strategicznych, Rady Europy, które to organizację tworzą monolit (instytucjonalizacja pod wpływem zagrożenia zewnętrznego
Wschód również organizuje się w blok: polityka Stalina wobec państw zabranych przez Armię Czerwoną, układy krzyżowe, układy wielostronne - powstanie w 1947 r. w Szklarskiej Porębie Kominformu, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, która powstała w 1949 r. oraz Układ Warszawski z 1955 r.
Zimna wojna w stosunkach międzynarodowych to układ dwubiegunowy
Faza odprężenia (detente) - pokojowe współistnienie państw; strony nie określają, że dojdzie do likwidacji do końca lat 70.
Podpisanie Aktu Końcowego KBWE w 1975 r.
Żaden ład międzynarodowy nie jest trwały w życiu publicznym.
Teoria konwergencji - przenikanie się wzorców; nie sprawdziło się - nie chciano podjąć się reform w bloku wschodnim
Zachód - otwartość, wolność, wolna gospodarka indywidualistyczna
Wschód - zamknięcie na świat, brak jakichkolwiek zmian społeczno- politycznych czy ekonomicznych
Wg Brzezińskiego i Huntigtona jeśli dojdzie do reform to blok komunistyczny upadnie.
Lata 80. XX wieku - „wyścig zbrojeń” za czasów Ronalda Reagana, który w ostateczności doprowadza do upadku gospodarczego ZSRR.
Elementy stałe w porządku międzynarodowym:
- wymiar ekonomiczny, społeczny,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz