Ujęcie dynamiczne struktury projektów- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcie dynamiczne struktury projektów- wykład 5 - strona 1 Ujęcie dynamiczne struktury projektów- wykład 5 - strona 2 Ujęcie dynamiczne struktury projektów- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

25.10.2011
Wykład 5
Temat: Ujęcie dynamiczne struktury projektów.
Etapy przedsięwzięcia:
Etap przedinwestycyjny - inwestor zastanawia się nad szczegółami inwestycji i podejmuje decyzję inwestycyjną
Etap realizacji (inwestycyjny) - decyzje o lokalizacji, pozyskiwanie materiałów, przetarg (w przypadku podmiotu publicznego), oddanie do użytkowania
Etap eksploatacji
Etap likwidacji - jest korzystny (sprzedaż) lub niekorzystny (likwidacja)
W przypadku projektów jest 5 przenikających się, dziejących się równocześnie etapów:
Uruchomienie - składa się z całego szeregu elementów
Planowanie - nakłada się na realizację
Realizacja - nakłada się na uruchomienie, planowani i zamknięcie
Kontrola
Zamknięcie
Uruchomienie:
Trzeba określić cel projektu
Informacja na temat środków przeznaczonych na projekt
Czas, w jakim chce się zrealizować cel
Dyskusja
Kształtowanie wstępnych harmonogramów
Pytanie o wpływ realizacji projektu na strukturę podstawową organizacji:
Pozytywny
Negatywny
Neutralny
Dekompozycja celu głównego na cele cząstkowe, może przebiegać według3 kryteriów:
Przedmiotowego - to, co ma być osiągnięte jest dekomponowane na poszczególne elementy (Np. rower składa się z ramy, kierownicy, pedałów, dzwonka itp.)
Funkcjonalnego - funkcje pełnione przez poszczególne elementy projektu (Np. układ jezdny, układ hamulcowy)
Organizacyjnego - (Np. w przemyśle samochodowym silniki są produkowane w Brazylii, bo tam jest taniej)
Cel można dekomponować według jednego z kryteriów, które najbardziej odpowiada
Przy dekompozycji może okazać się, że niektóre cele cząstkowe są dla siebie:
Neutralne
Przeciwstawne
Komplementarne - Np. niskie koszty, krótki czas, albo wysoka jakość i wysoka sprzedaż.
Macierz buduje się żeby wyłapać przeciwstawne pary
Powołanie zespołu projektowego - może to nastąpić po lub przed dekompozycją
Analiza ryzyka w projekcie, głównie przez pryzmat realizowania celu
Specyfikacja wymagań - określenie wymagań, parametrów jakościowych, zwymiarowania, ilości sztuk:
W projekcie nie do końca wiadomo, co trzeba zrobić
Powstaje, ale mamy świadomość, że będzie modyfikowany
Planowanie:
Jak wiemy co mamy robić możemy zacząć planować,
Planowanie polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie.


(…)

… - kolejne uszczegóławianie zadań w obszarze operacyjnym Sterowanie alokacją zasobów
Organizowanie i weryfikacja procedur kontrolnych - procedury kontrolne tworzy się w czasie planowania, 2 wymiary:
Zgodność z planem
Zgodność z projektem
Zamkniecie:
Jest procesem
Jeśli stworzyło się organizację zarządzającą projektem trzeba ją zlikwidować
W przypadku osób zatrudnionych na kontraktach oczekują one informacji zwrotnej o tym jak pracowały w projekcie
Likwidacja etatów
Projekt musi być przekazany zleceniodawcy, lub spełnić procedury budowlane
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Zarządzanie projektami (wykłady)
Rok akademicki 2011/2012
Semestr V
Dr M. Wilczek
Autor notatki: Krzysztof Podgórski
3

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz