Ujęcia tradycyjne behawioryzm - Kwestie metodologiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcia tradycyjne behawioryzm - Kwestie metodologiczne - omówienie - strona 1 Ujęcia tradycyjne behawioryzm - Kwestie metodologiczne - omówienie - strona 2 Ujęcia tradycyjne behawioryzm - Kwestie metodologiczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ujęcia tradycyjne behawioryzm
Kwestie metodologiczne
Czy stosunki międzynarodowe można badać za pomocą obiektywnych metod naukowych?
Na ile uzasadnione są główne założenia dotyczące rzeczywistości politycznej, na której opiera się neorealizm?
Czy powinniśmy przyjąć realistyczną wizję natury ludzkiej, według której człowiek jest skłonny do rywalizacji, czy też wizję liberalną, zgodnie a z którą człowiek na ogół dąży do współpracy?
Czym jest wojna? Czym są przyczyny?
Debaty metodologiczne
ujęcia tradycyjne → behawioryzm (→ pozytywizm) ← ujęcia postpozytywistyczne
Behawioryzm
Według behawiorystów główne zadanie polega na zbieraniu danych empirycznych na temat stosunków międzynarodowych, których można następnie użyć do pomiarów, klasyfikacji, uogólnień, a w końcu do potwierdzania hipotez, czyli naukowo wytłumaczalnych wzorców zachowań.
Behawioryzm interesuje się głównie dostrzeganymi faktami i mierzalnymi danymi, precyzyjną kalkulacją oraz gromadzeniem danych w celu odkrycia powtarzających się wzorców zachowań, czyli „praw” w stosunkach międzynarodowych.
Fakty są nierozłączne w stosunku do wartości. Wartości - w odróżnieniu od faktów - nie mogą być poddawane weryfikacji naukowej. Tak więc behawioryści studiowali fakty, ignorując wartości.
Krytyka Błędem tej metody jest traktowanie stosunków międzynarodowych jako zjawiska zewnętrznego, dzięki czemu teoretyk stoi na zewnątrz przedmiotu badań. Jest on jednak nadal człowiekiem i nie jest w stanie uniezależnić się od stosunków międzynarodowych, zawsze będzie tkwił wewnątrz przedmiotu badań. Nigdy zatem nie uzyska całkowitego obiektywizmu i neutralności moralnej.
Podstawowe założenia podejścia behawioralnego
podstawowym elementem analizy jest pojedyncza jednostka
polityka stanowi tylko jeden aspekt ludzkich zachowań
zachowania polityczne należy badać na różnych poziomach analizy, w tym na poziomie społecznym, kulturowym i poziomach jednostkowych
Podstawowe założenia stanowiska behawioralnego według Davida Eastona 1965
prawidłowości
weryfikacja
techniki
kwantyfikacja
wartości
ścisła naukowość
integracja
Zarzuty wobec behawioryzmu
zachowania ludzi stosunkowo rzadko wpisują się w uproszczone modele
niezwykle trudno jest przewidzieć zmianę historyczną nawet w sposób bardzo ogólny
behawioryści wychodzą z założenia, że istnieje zewnętrzny czy też realny świat stosunków międzynarodowych, funkcjonujący zgodnie z własnymi obiektywnymi prawidłowościami lub wzorami, które można odkryć i wyjaśnić za pomocą modeli i teorii empirycznych


(…)

… i niezależność sądu
Krytyka ujęć tradycyjnych na kilku płaszczyznach:
za historycyzm
za przedstawianie studiów idiograficznych (opisowych i szczegółowych) zamiast nomotetycznych (wyjaśniających i uogólniających)
za zadowalanie się teorią przypominającą „wieżę z kości słoniowej”, której nigdy nie sprawdza się w konfrontacji z rzeczywistością
za wygodne założenie, że teoria jest tym samym co wiedza, a nie zwykłym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz