uznane głosy vs podejścia alternatywne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
uznane głosy vs podejścia alternatywne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

VI debata uznane głosy vs podejścia alternatywne
Czwarta wielka debata w dziedzinie stosunków międzynarodowych
UZNANE GŁOSY PODEJŚCIA ALTERNATYWNE
-liberalizm/neoliberalizm -metodologie postpozytywistyczne
-realizm/neorealizm -zagadnienia postpozytywistyczne
-szkoła społeczności międzynarodowej
-międzynarodowa ekonomia polityczna
Postpozytywizm
Koniec zimnej wojny oznaczał pod kilkoma ważnymi względami zmianę na scenie międzynarodowej (podział i rozpad państw, wojny domowe, terroryzm, demokratyzacja, mniejszości narodowe, interwencja humanitarna, czystki etniczne, masowe migracje i problem uchodźców, zagrożenie środowiska naturalnego).
Rozczarowanie podejściem lansowanym przez neorealizm.
Podsumowanie
Teoria stosunków międzynarodowych ewoluowała etapami. Można mówić o czterech głównych debatach w obrębie tej dyscypliny, choć niektórzy wolą wyróżnienie tylko trzech debat.
Pierwszą wielką debatę wygrali realiści, którzy dominowali w okresie zimnej wojny.
Druga wielka debata dotyczy metody. Przez pewien okres behawioryści zdawali się być górą, ale debata pozostała nierozstrzygnięta. Obie metody są obecnie stosowane w ramach dziedziny stosunków międzynarodowych, jednak po zakończeniu zimnej wojny odżyło tradycyjne, normatywne podejście do stosunków międzynarodowych. W latach 60. i 70. XX wieku realistom wyzwanie rzucili neoliberaliści, dowodząc, że współzależność, integracja i demokracja zmieniają oblicze stosunków międzynarodowych. Odpowiedzią ze strony neorealistów było stwierdzenie, że anarchia i równowaga sił wciąż stanowią istotę rzeczywistości światowej.
Przedstawiciele szkoły społeczności międzynarodowej twierdzą, że w rzeczywistości stosunków międzynarodowych mamy do czynienia zarówno z elementami realistycznymi jak i liberalnymi. Podkreśla się jednocześnie znaczenie praw człowieka.
Trzecia debata dotyczyła ataku neomarksizmu na ugruntowane pozycje tradycyjne. Rozszerzyła ona zakres dyscypliny o zagadnienia gospodarcze i społeczne i wprowadziła ona odrębne problemy krajów Trzeciego Świata,
Czwarta debata to atak podejść alternatywnych na wszystkie ugruntowane pozycje. Dotyczy ona zarówno kwestii metodologicznych jak i problemów przedmiotu badań. Odrzuca się też naukowe roszczenia neoliberalizmu i neorealizmu.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz