UEGN, UNIGRACE i GGP oraz jakie są ich zadania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UEGN, UNIGRACE i GGP oraz jakie są ich zadania- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

UEGN, UNIGRACE i GGP oraz jakie są ich zadania.
UEGN- (Unified European Gravity Network). system grawimetryczny w Europie
utworzony W latach 90-tych poprzedniego stulecia. System ten jest systematycznie
uzupełniany i rozszerzany. W 1994 r opracowano sieć 499 stacji UEGN94 obejmującą 11
krajów Europy Zachodniej. W projekcie UEGN2002 uczestniczyło 25 krajów, a
opracowana sieć składała się z ponad 1000 stacji grawimetrycznych.
UNIGRACE (Unification of Gravity Systems in Central and Eastern Europe)grawimetryczna bezwzględna sieć wzorcowa utworzona w drugiej połowie lat 90-tych w
krajach środkowej i wschodniej Europy w ramach Inicjatywy Środkowo-Europejskiej (CEI,
Central European Initiative) Zakładał on założenie wspólnej sieci kalibracji grawimetrów
absolutnych i jednolitego poziomu odniesienia pomiarów grawimetrycznych dla Europy
Centralnej. W projekcie wytypowano 17 stanowisk pomiarów absolutnych na terenie 11
krajów. W projekcie brało udział pięć zespołów pomiarowych – niemiecki, francuski z
grawimetrami FG-5, austriacki, fiński z grawimetrami JILAg i polski z grawimetrem ZZG.
Na terytorium Polski wybrano 2 stanowiska: w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym
Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu pod Warszawą i w podziemiach zamku w
Krokowej na Pomorzu.
GGP- Global Geodynamical Project jest to projekt mający na celu badanie zmian pola siły
ciężkości za pomocą grawimetrów nadprzewodnikowych z dużą rozdzielczością czasową (1
sek.). Każda stacja grawimetryczna mierzona jest przynajmniej dwa razy w roku w celu
badania zmian wiekowych grawitacji a także kalibracji grawimetrów. Zastosowanie:
monitorowanie zmian przyspieszenia siły ciężkości dla potrzeb geodezyjnych, geofizycznych
i sejsmicznych (np. badanie globalnych przemieszczeń mas, efektów ciśnienia atmosfery oraz
wód gruntowych).
Faza I: 1.07.1997 – 1.07.2003
Faza II: 1.07.2003 – 1.07.2007
Faza III: 1.07.2007 – 1.07.2013
Na Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w 2003 roku w Sapporo projekt GGP stał się
oficjalnie międzykomisyjnym projektem Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej (IAG) jako
wspólne przedsięwzięcie Komisji 3 (Earth Rotation) i Komisji 2 (Gravity Field).


(…)

…:
monitorowanie zmian przyspieszenia siły ciężkości dla potrzeb geodezyjnych, geofizycznych
i sejsmicznych (np. badanie globalnych przemieszczeń mas, efektów ciśnienia atmosfery oraz
wód gruntowych).
Faza I: 1.07.1997 – 1.07.2003
Faza II: 1.07.2003 – 1.07.2007
Faza III: 1.07.2007 – 1.07.2013
Na Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w 2003 roku w Sapporo projekt GGP stał się
oficjalnie międzykomisyjnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz