Udział społeczeństwa w ochronie środowiska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska - omówienie - strona 1 Udział społeczeństwa w ochronie środowiska - omówienie - strona 2 Udział społeczeństwa w ochronie środowiska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska.
Pojecie „udział społeczeństwa” dotyczy:
informowania
prowadzenia konsultacji (dialogu)
włączenia społeczeństwa do procesów decyzyjnych (dzielenie się wiedzą)
Cele udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych:
poinformowanie o planowanym przedsięwzięciu i jego potencjalnych konsekwencjach
uwzględnienie uzyskanych uwag oraz sugestii
uwzględnienie uzyskanych uwag i opinii w OOŚ oraz w podejmowanych decyzjach
Korzyści z udziału społeczeństwa w ochronie środowiska:
stworzenie społeczeństwu możliwości wpływu na rozwiązania projektowe
zredukowane możliwości wystąpienia poważnych sytuacji konfliktowych
kształtowanie i utrwalanie zasad przejrzystości i odpowiedzialności w funkcjonowaniu władz publicznych
uzyskanie danych informacji lokalnych
identyfikacja rozwiązań alternatywnych oraz środków minimalizujących znaczące oddziaływania negatywne
upewnienie się, że w analizach nie zostały pominięte znaczące negatywne oddziaływania na środowisko.
Konwencja o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska:
Aarhus 1998
Trzy filary Konwencji:
- dostęp do informacji
- udział w procesach decyzyjnych
- dostęp do wymiaru sprawiedliwości czyli możliwość egzekwowania przez społeczeństwo przepisów
Informacja o środowisku - każda informacja w pisemnej, wizualnej, słownej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej materialnej formie dotycząca:
stanu elementów środowiska
określonych czynników mających związek z ochroną środowiska
stanie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, warunków życia ludzkiego, miejsc o znaczeniu kulturowym oraz ścieków budowlanych.
Informacje o stanie elementów środowiska:
powietrze i atmosfera
woda
gleba
grunty
krajobraz i obiekty przyrodnicze
różnorodność biologiczna
wzajemnych relacjach między mini
Zakres informacji o czynnikach:
substancje
energia
hałas i promieniowanie
środki administracyjne
polityki, ustawodawstwo, plany i procedury, które mają lub mogą mieć wpływ na elementy środowiska w zakresie określonym w punkcie a
ekonomiczne analizy lub opracowania, wykorzystywania przy podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska
Obowiązek aktywnego udostępniania informacji

(…)

… Informacji o Środowisku:
- Rozdział I Dostęp do informacji
- Rozdział II Państwowy Monitoring Środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku
Dostęp do informacji:
rozumiany jako możliwość swobodnego, samodzielnego, bez naruszania wyboru - poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji
informacje o środowisku
informacje o ochronie środowiska
Informacje o środowisku:
przeglądy ekologiczne…
… transgranicznym:
ESPOO 1991
Pierwszy akt prawa międzynarodowego dotyczący OOŚ w kontekście transgranicznym
Podsumowanie:
państwa będą indywidualnie lub wspólnie podejmować środki zapobiegawcze, produkcyjne i kontrolne w zakresie ….oddziaływania na środowisko, pochodzącego z planowanej działalności
OOŚ oznacza Krajową procedurę szacowania prawdopodobieństwa negatywnego oddziaływania proponowanej działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz