Uczenie się biograficzne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uczenie się biograficzne - omówienie - strona 1 Uczenie się biograficzne - omówienie - strona 2 Uczenie się biograficzne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

UCZENIE BIOGRAFICZNE wykład
1 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG P. HEYEMANS
2 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG MALEWSKI
1 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG P. HEYEMANS
Praktyka doświadczenia - człowiek dorosły uczy się w działaniu. To obszar działań. Obszar, gdzie występuje proces uczenia się to KULTURA - to płynna rzeczywistość narracyjna. To teksty, które na dana kulturę się składają. Teksty są żywe. Żywość jest widoczna. Ważne jest jak ludzie będą się wzajemnie definiować żyjąc w określonych kręgach społecznych. SRODOWISKO - pewne teksty będą obowiązywały w danej społeczności. NOSNIK GRUP - to ludzie, z którymi przebywamy na co dzień. OSOBISTE POCZUCIE SPRAWNOSCI - na ile ja sam decyduje o tekstach a na ile są one narzucane
WYZWANIE EDUKACYJNE - nakazuje nauczyć się nowego spostrzegania. Charakter uczenia się jest dążeniem do doskonałości. TEKSTY KULTUROWE: - są narracjami jaki jest nasz Świat, to nasze możliwości w świecie, motywy ludzi, opisy pragnień i praktyk. Przyjecie przez nas określonego tekstu warunkuje nasze działanie. Edukacja ma ścisły charakter konserwatywny. R. TEKST - romantyzm. Widzenie świata w kategorii dobra i zła. Ludzie traktują siebie jako osoby dążące do szczęścia. Jest ono trudne do osiągnięcia. Można je osiągnąć za pośrednictwem dobra i zła. To walka ze złem, z przeciwnościami losu. T. TEKST - tragedia. Świat jest postrzegany jako zło, jako przeciwności na drodze do życia. Ludzie opisują się w rolach ofiary. To co składa się na ich życie, to jedna nieustanna klęska. Dystans i nieufność do świata jak i do samego siebie.
I. TEKST - ironizm - to posiadanie bardzo krytycznego stosunku do rzeczywistości, nieufności do świata i wobec samego siebie. Zycie przypomina dzień codzienny, to próba zapisu własnego życia (pojedynczych doświadczeń).
K. TEKST - komediowy - to życie ludzi mających różnorodne życie. Nie jest wynikiem zamierzeń i celów, ale wynikiem zdarzeń. 2 UCZENIE BIOGRAFICZNE WG MALEWSKI - świat postrzegany jest, jako świat możliwości. To optymistyczne spojrzenie na świat. Poczucie podmiotowości - to podmioty sprawstwa, lub Ci, którzy są kierowani. Uczenie biograficzne ma charakter selekcyjny. SCENARIUSZE:
A - ZYCIE JAKO PASMO SUKCESOW - wszystko co jest zaplanowane, jest moim udziałem i ja to wszystko realizuje. To co sobie wymyślę zostaje spełnione. Ludzie potrzebują nauki po to, aby wiedzieć jak osiągnąć sukces. Ludzie potrzebują czasami potwierdzenia statusu. Edukacja jest zogniskowana na sukcesie.


(…)

…. To co wspólne dla scenariusza A i B to : postrzeganie świata zewnętrznego jako możliwości. To optymistyczne spojrzenie. Różnice to: podejście do sprawstwa, czyli jaka jestem osoba. EDUKACJA DOROSŁYCH W POLSCE
W Polsce edukacja dorosłych jest traktowana jako część powszechnego systemu oświaty. Edukacja ta jest formalna, czyli jest kształceniem ustawicznym
Kształcenie ustawiczne - kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawartych w formach pozaszkolnych, przez osoby które ukończyły 18 r.ż. Kształcenie ustawiczne obejmuje kształcenie formalne i nieformalne.
Szkoły dla dorosłych mogą być publiczne i niepubliczne (bezpłatne i płatne)
W 2003 r. Minister Edukacji i Sportu wydał rozporządzenie, w którym wskazuje na typy szkół dla dorosłych:
1) Centra Kształcenia Ustawicznego (gimnazja, technika, licea itp.)
2) Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (kursy, szkolenia itp.)
3) Centra kształcenia Praktycznego 4) CKU ze Szkołami (z Zespołami Szkół)
Formy kształcenia formalnego/publicznego:
1) Nauka w szkołach publicznych jest częściowo płatna (odpłatność dot. wpisowego)
2) studia zaoczne
Formy kształcenia niepublicznego…
… prowadzą gł. Kształcenie pozaformalne dlatego skupiają się na pobudzaniu aktywności kulturowej, okołozawodowej i sportowej (taniec, teatr, aerobik, wycieczki, zajęcia artystyczne itp.)
Na uniwersytetach płaci się wpisowe na cały rok (50-100zł). Dodatkowo płatne są niektóre kursy językowe lub sportowe.
Organizacje kobiece również prowadzą edukację w specyficznych kierunkach:
edukacja ekonomiczna dla kobiet…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz