Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo wielkopolskie

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 13 działających uczelni publicznych oraz 26 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 159 tysięcy osób. 113 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 45 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 45 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z liczbą studentów wynoszącą ponad 43 tysięcy osób.

Uczelnie: