wielkopolskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleje Niepodległości 10. Uczelnia została założona w 1926 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ue.poznan.pl. Na Uniwersytecie Artystycznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomii, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Wydział Towaroznawstwa oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Artystycznym

Kierunki: