wielkopolskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Wieniawskiego 1. Uczelnia została założona w 1919 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.amu.edu.pl. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Anglistyki, Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Fizyki, Wydział Historyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych oraz Wydział Teologiczny.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Kierunki: