wielkopolskie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Świętego Marcina 87. Uczelnia została założona w 1920 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.amuz.edu.pl. Na Akademii Muzycznej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, Wydział Instrumentalny, Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki oraz Wydział Wokalno-Aktorski.

Kierunki: