wielkopolskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Wojska Polskiego 28. Uczelnia została założona w 1919 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.puls.edu.pl. Na Uniwersytecie Przyrodniczym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Leśny, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydział Technologii Drewna.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Przyrodniczym

Kierunki: