wielkopolskie

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica M. Skłodowskiej-Curie 5. Uczelnia została założona w 1955 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.put.poznan.pl. Na Politechnice Poznańskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Fizyki Technicznej, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu oraz Wydział Technologii Chemicznej.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Politechnice Poznańskiej

Kierunki: