wielkopolskie

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Zagórowska 3a. Uczelnia została założona w 2007 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wskmkonin.edu.pl. Na Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Energetyki oraz Wydział Nauk Humanistycznych.

Kierunki: