wielkopolskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Przyjaźni 1. Uczelnia została założona w 1998 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pwsz.konin.edu.pl. Na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Wydział Społeczno-Techniczny oraz Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Kierunki: