wielkopolskie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Elizy Orzeszkowej 1. Uczelnia została założona w 2005 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsb.net.pl. Na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, Wydział Studiów Społecznych, Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku, Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach oraz Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Kierunki: