Uczciwe procedury - omówienie.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uczciwe procedury  - omówienie. - strona 1 Uczciwe procedury  - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

Uczciwe procedury. Aby osiągnąć rezultat niezależny od woli, możesz zastosować albo uczciwe standardy odnoszące się do problemów merytorycznych, albo uczciwe procedury dla rozstrzygnięcia konfliktowych interesów. Zastanów się np. nad starym sposobem podziału kawałka ciasta między dwoje dzieci: jedno tnie, drugie wybiera. Żadne z nich nie może skarżyć się na nieuczciwy podział. Ta prosta procedura stosowana była w jednych z naj­bardziej skomplikowanych negocjacji, jakie kiedykolwiek miały miejsce, tj. podczas Konferencji Prawa Morza. W pe­wnym momencie kwestia sposobu podziału działek gór­niczych na dnie morza doprowadziła do impasu w rozmo­wach. Zgodnie z projektem porozumienia połowa działek miała być eksploatowana przez firmy prywatne, a druga połowa przez przedsiębiorstwo — organizację górniczą, której właścicielem byłaby Organizacja Narodów Zjedno­czonych. Ponieważ prywatne firmy z bogatych krajów dysponowały technologią i wiedzą pozwalającą na wybór najlepszych działek, biedniejsze kraje obawiały się, że przed­siębiorstwo otrzyma tereny gorsze. Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym prywatna firma, chcąca wydobywać bogactwa naturalne z dna morza, przed­stawi przedsiębiorstwu dwie propozycje działek. Przedsię­biorstwo wybierze dla siebie jedną i udzieli firmie licencji na drugą. Firma nie będzie wiedziała, którą z nich otrzyma. Będzie więc to dla niej bodziec do zaproponowania równie obiecujących działek. Ta prosta procedura zaprzęga eks­percką wiedzę firmy do pracy dla wspólnego celu. Wybór jakiejś odmiany procedury „jeden tnie, drugi wybiera", uznanej przez strony za uczciwą, powinien być wynegocjowany zanim określą one swoje role w tej procedurze. Na przykład w sprawie rozwodowej zanim po djęta zostanie decyzja, przy kim zostają dzieci, rodzice mogą uzgodnić prawo do spotkań z dziećmi każdego z nich. Daje to każdemu z nich bodziec do takiego ustalenia praw odwiedzin, które oboje uznają za uczciwe. Gdy rozważasz rozwiązania proceduralne, pamiętaj o in­nych podstawowych sposobach rozstrzygania różnic: zmia­nie kolejności decydowania, losowaniu, oddaniu decyzji komuś innemu itd. Zmiana kolejności może być najlepszym sposobem po­działu spadku między wielu spadkobierców. Później, jeżeli chcą, mogą dokonać wymiany. Mogą również przed osta­tecznym zaakceptowaniem podziału dokonać podziału tym­czasowego, aby przekonać się, jak może on wyglądać. Ciągnięcie losów, rzut monetą czy inne formy losowania są z zasady uczciwe. Wynik może być nierówny dla wszystkich, ale każda ze stron miała równe szansę. Oddanie komuś innemu podstawowej roli we wspólnej decyzji to dobrze znana procedura, mająca nieomal nie­ograniczoną liczbę odmian. Strony mogą uzgodnić prze­kazanie określonego pytania ekspertowi, aby uzyskać po­radę lub decyzję. Mogą zwrócić się do mediatora z prośbą o pomoc. Mogą również przedstawić sprawę arbitrowi, który samodzielnie podejmie decyzję obowiązującą strony. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz