Ubezpieczenia - wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykład 13 - strona 1 Ubezpieczenia - wykład 13 - strona 2 Ubezpieczenia - wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 27 maja
Przestępczość ubezpieczeniowa
Definicje:
- to żądania bezpodstawnego odszkodowania albo otrzymania takiego odszkodowania drogą oszustwa (wg CEA)
- to ogół przestępstw i wykroczeń, godzących pośrednio lub bezpośrednio w interesy firm ubezpieczeniowych lub rynku ubezpieczeniowego (wg T. Rydzek)
Kodeks karny:
- (art. 298) umyślne spowodowanie zdarzenia stanowiącego podstawę wypłaty odszkodowania
- (art. 286) doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenia w błąd lub wykorzystanie bledu ZU
Przestępstwa te są zagrożone karą odpowiednio do 5 i 6 lat pozbawienia wolności.
Katalog przestępstw wg CEA
- nadubezpieczenie - określenie SU powyżej wartości ubezpieczonego mienia
- wielokrotne ubezpieczenie - jednoczesne ubezpieczenie w kilku firmach w celu wyłudzenia odszkodowania
- zatajenia informacji - w celu płacenia niższej składki i/lub samego zawarcia umowy ubezpieczenia
- przekształcanie nieubezpieczonej szkody w roszczenie ubezpieczeniowe - zawarcie umowy po zaistnieniu szkody
- fałszywe szkody - zgłaszanie roszczeń w związku ze szkodą, która nie zaistniała
- umyślne spowodowanie szkody przez ubezpieczonego, często przy wykorzystaniu osób trzecich
- przestępstwa dokonane podczas likwidacji szkód - zawyżanie wartości uszkodzonego / skradzionego mienia przy zgłaszaniu szkody
- oszukiwanie ubezpieczyciela przez kogoś innego - zgłoszenie roszczenia wobec ZU przez drugą osobę, np. w OC kierowcy
Jak to się robi… - przypadki:
- sfingowanie kradzieży samochodu
- wymontowanie części elementów a następnie zgłoszenie rozkradzieży (samochody luksusowe)
- ubezpieczenie rozbitego samochodu
- zamiana ról (sprawca/poszkodowany)
- sfingowanie kolizji (uprzednio zniszczone samochody; umowa między kierowcami, że była stłuczka)
- polowanie na dawce
- sprzedaż samochodu za granice
- zgłaszanie tych samych szkód w różnych ZU
- ogłoszenia w prasie
Przestępcy ubezpieczeniowi: (dane za 2000)
- 94% osoby spoza firm ubezpieczeniowych
- 4% pośrednicy
- 2% zatrudnieni w spółce (pracownicy)Skala oszustw ubezpieczeniowych wynosi około 20% wypłaconych odszkodowań. (obecne dane mówią o 30%)
Wewnętrzna przestępczość ubezpieczeniowa:
dokonywane przy współudziale agentów:
- antydatowanie polis ubezpieczeniowych: wystawianie polis z wsteczna datą
- ubezpieczenie uszkodzonego pojazdu: dotyczy uszkodzonego pojazdu, gdy trudno jest ustalić autentyczną datę kolizji (brak policji ani świadków)


(…)


- CEPIK (Centralna ewidencja Pojazdów i Kierowców)
- testowanie OWU pod katem ich podatności na oszustwa
- analizowanie losowo wybranych roszczeń o wypłatę odszkodowania i wnikliwe sprawdzenie zastosowanej procedury
- uświadamiania ubezpieczonych
- rejestr nieuczciwych pośredników ubezpieczeniowych (PIU)
- szczegółowe sprawdzenie osób, które mając AC żądają odszkodowania OC sprawcy
- zgłaszanie sprawy do prokuratury przez ZU po udowodnieniu próby wyłudzenia
Inne przestępstwa dotyczące ubezpieczeń majątkowych:
- sfingowanie pożaru
- sfingowanie kradzieży, zawyżanie szkód w majątku
- ustawione lub wymyślone napady na sklepy, hurtownie, tiry
Inne przestępstwa dotyczące ubezpieczeń na życie:
- zatajenie choroby przy zawieraniu ubezpieczenia na życie
- wyłudzenie świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego poprzez zatajenie informacji o stanie zdrowia
- wyłudzenie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy (samookaleczenie)
- fałszowanie aktów/przyczyn zgonu
- fałszowanie podpisu osoby zmarłej (wskazanie uposażonego)
Symptomy ewentualnego przestępstwa:
- zakup ubezpieczenia tuż przed zdarzeniem
- zakup wielu polis
- brak w umowie wykonywanego zawodu
- nagłe poszerzenie zakresu ochrony
- nagłe podwyższenie SU…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz