Ubezpieczenia - wykład 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykład 10 - strona 1 Ubezpieczenia - wykład 10 - strona 2 Ubezpieczenia - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6 maja 2011
Rynek ubezpieczeń
Konsument na rynku ubezpieczeń = osoba fizyczna (gospodarstwo domowe) - małe przedsiębiorstwo nie jest konsumentemTabela: Składki przypisane brutto per capita
rok Składka przypisana brutto Składka przypisana brutto per capita
2008 58,8 mld zł 1557 zł
2009 54,2 mld zł 1419 zł
Tendencja: do 2008 roku wzrost na rynku ubezpieczeń, później lekki spadek jako wynik kryzysu finansowego i spadku zaufania do instytucji finansowych
W porównaniu do UE jest to dość niski poziom ubezpieczeń na rynku (UE 2008: 800 Euro)
Tabela: udział składek przypisanych brutto w PKB
2008: 4,8%
2010: 4,0%
Tendencja: znaczny przyrost do 2008, a później lekki spadek
Tabela: udział ubezpieczeń życiowych (dział I) w składkach przypisanych brutto
rok Ubezpieczenia życiowe Udział ubezp życiowych w składkach przypisanych brutto
1991 0,2 mld zł 13,3%
2008 38,9 mld zł 66,2%
2009 36,8 mld zł 63,2%
Tendencja: w latach 90. Odwrócony udział ubezpieczeń Działu I w porównaniu do USA, Kanady (tam 20% stanowiły ubezpieczenia majątkowe)
UE: przed przyjęciem nowych państw: Dział I stanowił ok. 2/3, a Dział II 1/3; po 2005 roku nastąpiło wyrównanie udziału ubezpieczeń z obu grup w ogóle składek (50%:50%)
Tabela: Struktura ubezpieczeń życiowych wg składek przypisanych brutto (w %)
grupa 2007 2008 2009
1) na życie 38,8 72,9 63,6
2) posagowe 0,5 0,3 0,4
3) na życie z kapitałem 47,1 16,1 21,4
4) rentowe 0,1 0,2 0,2
5) wypadkowe 13,5 10,5 14,4
Tabela: ubezpieczenia pozostałe osobowe
Grupy Nazwa 2008 2009
1+2 Poz. osobowe 7,5 7,1
10 OC pojazdów mech. 34,4 33,5
3 AC 25,5 23,1
8+9 mienia rzeczowego 16,3 17,8
14-17 Finansowe 6,6 8,1
13 OC ogólne 4,8 5,3
pozostałe 4,9 5,1
Tabela: udział ubezpieczeń indywidualnych w ochronie ubezpieczeniowej wg poszczególnych grup ubezpieczeń życiowych na podstawie przypisanych składek
Grupy 1 2 3 4 5 przeciętnie
2007 (w%) 22,9 100 92,3 84,6 14,9 54,9
Tabela: Indywidualne ubezpieczenia życiowe wg liczby czynnych polis i wartości przypisanych składek (w %) dla roku 2007
grupy 1 2 3 4 5 suma
czynne polisy 30,5 5,8 62,6 1,1 60 100%
przypisane składki 16,2 1 78,9 0,3 3,6 100%
Ubezpieczenia emerytalne - ryzyko starości
Charakterystyka ryzyka starości
ekspektatywy emerytalne dożywotnie świadczenia emerytalne wiek emerytalny
I faza ryzyka starości
dożycie wieku „emerytalnego”


(…)

… z odpowiedzi na pytanie kto ma dbać o przyszłe emerytury? Istnieją 3 podmioty odpowiedzialne: państwo, pracodawca i my sami; więc powstaje klasyczny podział na 3 filary.
Schemat: pięciofilarowa prezentacja systemu emerytalnego (Bank Światowy)
Charakterystyka systemowa przystąpienie finansowanie
0 emerytura „socjalna”
(ogólnie dostępna lub uzyskiwana na podstawie
oceny sytuacji materialnej)
przez afiliację
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz