ubezpieczenia- test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ubezpieczenia- test - strona 1

Fragment notatki:


1.co to jest ub społeczne? System ustawowo zagwarantowanych i związanych z praca świadczeń o charakterze roszczeniowym pokrywających skutki szczególnego rodzaju zdarzeń losowych lub innych przez zobowiązane do tego instytucje. * KRUS & *ZUS
2.rok wbudowania rolniczych ub społecznych w system pracowniczego ub społecznego
18.12 1982 Ustawa o bez społ rolników i członków ich rodzin 3.kto podlega obowiązkowemu ub społecznemu wg. ustawy z dn.20.12.90r
Rolnik małżonek i domownik
4.poziom aktualnego dofinansowania z budżetu państwa do ub społecznych rolnika
90% = 10% samofinansowanie //
II filar-ubez emerytalno -rentowe 95% budżet , 5%-skladki
5.komu przysługuje jednorazowa odszkodowanie
-bligatoryjnie ubezpieczonemu jeśli *opłaca składki *doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy rol. Lub w związku z rol chorobą zawodową
- członkom rodziny uzbezp, osobie najbliższej ubezpieczonego rolnika niepodlegajacej ubez społ rolników jeśli doznała stałego długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy pomagając uczep. Rolnikowi, jak również członkom tej osoby najbliższej, która zmarła w wyniku pracy rolniczej ==*ubezpieczonemu rolnikowi małżonkowi domownikowi
*członkom rodziny ubezpieczonego gdy ten umarł
*osobie najbliższej ubezpieczonego
Członkom rodziny osoby najbliższej
6.co uważa się za rolniczą chorobę zawodowa wg. Rozporządzania Rady Ministrów z dn. 18.11.83r
Chorobą zawodową jest schorzenie spowodowane działaniem szkodliwych czynników dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Przy ocenie działania czynnika szkodliwego uwzględnia się m.in.: rodzaj, stopień i czas narażenia zawodowego oraz sposób wykonywania pracy
7.kto może podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu RM-rentowemu rolników?
*inny rolnik lub domownik który podlega usze chorobowemu wypadkowemu, macierzyńskiemu w pelnym zakresie *osoba która podlegała Uzbek jako rolnik a zaprzestałą prowadzenia gosp. I nie nabyła praw emerytury lub renty oraz podlegała temu bezp. 50 kwartałow
*osoba pobierająca rentę rolnicza z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową 8.wroz określający sposób wyliczania emerytury filara I
9.co jest podstawą składki na ub em-rentowe pracowników, osób wykonujących prace nakładczą oraz osób będących w stosunku służby po 1 stycznia 1999 roku
10.na czym polegają zasady opodatkowania poszczególnych filarów?
I filar-repartycyjne II filar- kapitałowy III filar - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz