Ubezpieczenia - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - pytania - strona 1

Fragment notatki:


1.co to jest ub społeczne? System ustawowo zagwarantowanych i związanych z praca świadczeń o charakterze roszczeniowym pokrywających skutki szczególnego rodzaju zdarzeń losowych lub innych przez zobowiązane do tego instytucje. * KRUS & *ZUS 2.rok wbudowania rolniczych ub społecznych w system pracowniczego ub społecznego 18.12 1982 Ustawa o bez społ rolnikó w i członkó w ich rodzin 3.kto podlega obowiązkowemu ub społecznemu wg. ustawy z dn.20.12.90r
Rolnik małżonek i domownik 4.poziom aktualnego dofinansowania z budżetu państwa do ub społecznych rolnika
90% = 10% samofinansowanie // II filar-ubez emerytalno -rentowe 95% budżet , 5%-skladki 5.komu przysługuje jednorazowa odszkodowanie
-bligatoryjnie ubezpieczonemu jeśli *opłaca składki *doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy rol. Lub w związku z rol chorobą zawodową - członkom rodziny uzbezp , osobie najbliższej ubezpieczonego rolnika niepodlegajacej ubez społ rolników jeśli doznała stałego długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy pomagając uczep. Rolnikowi, jak również członkom tej osoby najbliższej, która zmarła w wyniku pracy rolniczej ==*ubezpieczonemu rolnikowi małżonkowi domownikowi *członkom rodziny ubezpieczonego gdy ten umarł *osobie najbliższej ubezpieczonego Członkom rodziny osoby najbliższej 6.co uważa się za rolniczą chorobę zawodowa wg. Rozporządzania Rady Ministrów z dn. 18.11.83r
Chorobą zawodową jest schorzenie spowodowane działaniem szkodli wych czynników dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Przy ocenie działania czynnika szkodliwego uwzględnia się m.in.: rodzaj, stopień i czas narażenia zawodowego oraz sposób wykonywania pracy 7.kto może podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu RM-rentowemu rolników?
*inny rolnik lub domownik który podlega usze chorobowemu wypadkowemu, macierzyńskiemu w pelnym zakresie *osoba która podlegała Uzbek jako rolnik a zaprzestałą prowadzenia gosp. I nie nabyła praw emerytury lub renty oraz podlegała temu bezp. 50 kwartałow *osoba pobierająca rentę rolnicza z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową 8.wroz określający sposób wyliczania emerytury filara I
9.co jest podstawą składki na ub em-rentowe pracowników, osób wykonujących prace nakładczą oraz osób będących w stosunku służby po 1 stycznia 1999 roku
10.na czym polegają zasady opodatkowania poszczególnych filarów?
I filar-repartycyjne II filar- kapitałowy III filar - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz