Typy podziału powierzchniowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy podziału powierzchniowego - wykład - strona 1 Typy podziału powierzchniowego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podział powierzchniowy - przestrzenny podział kompleksu leśnego siecią linii bezdrzewnych (gospodarczych i oddziałowych) Podział na części zwane oddziałami o kształcie z reguły prostokątnym (na nizinach) i średniej wielkości 25 ha.
Funkcje podziału powierzchniowego
1. Orientacyjna:
- orientacja w terenie i na mapie;
- ułatwienie prac geodezyjnych (pomiar wydzieleń);
- ułatwienie prac taksacyjnych (inwentaryzacja);
- ewidencja czynności gospodarczych.
2. Udostępnienie drzewostanów
- podstawa projektowania zrębów;
- ułatwia pielęgnację i użytkowanie drzewostanów;
- linie podziału jako drogi wywozowe, szlaki
zrywkowe, miejsca czasowego składowania drewna;
- umożliwia akcje przeciwpożarowe;
- ułatwia organizację polowań.
3. Ochronne - zabezpieczenie drzewostanów przed wpływem czynników
atmosferycznych:
- wiatrów wywalających,
- zgorzeli,
- mroźnych wiatrów wschodnich.
Typy podziału powierzchniowego nizinnego:
1. Naturalny - jako linie podziału powierzchniowego prawie wyłącznie wykorzystuje się naturalne istniejące rozgraniczenia (drogi, cieki, linie kolejowe, granice pomiędzy gruntami leśnymi i nieleśnymi). Tak utworzone oddziały mają kształty nieregularne i różną powierzchnię.
Zalety: maksymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej;
Wady: utrudniona orientacja w terenie, utrudniona dostępność kompleksu leśnego, trudności w stosowaniu właściwych zabiegów gospodarczych.
2. Sztuczny powstaje przez nałożenie regularnej siatki przebiegu linii gospodarczych i oddziałowych.
Linie ostępowe przebiegają zgodnie z kierunkiem panujących wiatrów, oddziałowe - prostopadle do nich. Oddziały mają kształt prostokątów o jednakowej powierzchni (z wyjątkiem oddziałów skrajnych).
Zalety: duża przejrzystość i łatwość orientacji, stwarza dobre warunki ochrony drzewostanów przed
szkodliwymi wiatrami, ułatwione projektowanie i zakładanie działek zrębowych oraz wykonywanie
czynności gospodarczych.
Wady: wyłączenie znacznej powierzchni z produkcji.
3. Kombinowany wykorzystuje zalety podziałów naturalnego i sztucznego.
Linie ostępowe muszą przebiegać przez cały kompleks leśny zgodnie z kierunkiem panujących wiatrów, a ich zadaniem musi być zapewnienie możliwości wytworzenia ścian ochronnych. W przebiegu linii oddziałowych mogą być większe odchylenia, wykorzystuje się naturalne rozgraniczenia
istniejące w terenie.
Podział powierzchniowy górski- podział oparty na rzeźbie terenu. Linie gospodarcze prowadzone są głównymi grzbietami, potokami, dolinami, tak aby pasy ostępowe zamykały stoki opadające ku głównym szlakom transportu. (grzbietowe; dolinowe; warstwicowe)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz