Podział powierzchniowy i rozłogi gruntu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział powierzchniowy i rozłogi gruntu - wykład - strona 1 Podział powierzchniowy i rozłogi gruntu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podział powierzchniowy - przestrzenny podział kompleksu leśnego siecią linii bezdrzewnych (gospodarczych i oddziałowych) Podział na części zwane oddziałami o kształcie z reguły prostokątnym (na nizinach) i średniej wielkości 25 ha.
Funkcje podziału powierzchniowego
1. Orientacyjna:
- orientacja w terenie i na mapie;
- ułatwienie prac geodezyjnych (pomiar wydzieleń);
- ułatwienie prac taksacyjnych (inwentaryzacja);
- ewidencja czynności gospodarczych.
2. Udostępnienie drzewostanów
- podstawa projektowania zrębów;
- ułatwia pielęgnację i użytkowanie drzewostanów;
- linie podziału jako drogi wywozowe, szlaki
zrywkowe, miejsca czasowego składowania drewna;
- umożliwia akcje przeciwpożarowe;
- ułatwia organizację polowań.
3. Ochronne - zabezpieczenie drzewostanów przed wpływem czynników atmosferycznych:
- wiatrów wywalających,
- zgorzeli,
- mroźnych wiatrów wschodnich.
RODZAJE LINII PODZ. POW.
--Linie ostępowe (gospodarcze)
szer 4 - 10 m, średnio ok. 6 m
przecinają kompleks leśny zgodnie z kierunkiem
panujących wiatrów (z reguły z zachodu na wschód)
--Linie oddziałowe
szer. 3 - 4 m,
--o przebiegu prostopadłym do linii ostępowych.
Jako linie oddziałowe wykorzystuje się linie naturalne (drogi, cieki).
Wykorzystywane są do zrywki i wywozu drewna.
Zadanie linii ostepowych:
uniezależnienie od siebie drzewostanów rosnących po obu stronach poprzez wytworzenie ścian ochronnych. Szerokość linii gospodarczych na nizinach wynosi 4 - 10 m, średnio ok. 6 m.
Obszar ograniczony liniami ostępowymi nazywamy pasem ostępowym.
Pasy ostępowe dzielą się na ostępy.
Ostęp - podstawowa jednostka systemizacji lasu. Jest to szereg powiązanych ze sobą drzewostanów,
w których stosuje się jeden kierunek cięć. Z gospodarczego punktu widzenia Ostęp jest obiektem
jednolitych działań gospodarczych, które oznaczają powiązanie poszczególnych czynności w przestrzeni i w czasie, w jednym określonym sposobie zagospodarowania.
Rozłóg gruntów - przestrzenne rozmieszczenie pól w gospodarstwie.
Konfiguracja rozłogu może być:
korzystna - gdy odległości poszczególnych pól od podwórza oraz ich wielkość i kształt są jednakowe lub zbliżone, dojazdy do każdego z nich możliwie krótkie i dogodne,
niekorzystna - gdy powierzchnia gospodarstwa ma kształt wydłużony lub wybitnie nieforemny, pola leżą w dużej odległości od podwórza, a dojazd do nich jest czasochłonny i niewygodny.

(…)

…),
rozciągnięty (grunty są w jednym kawałku i tworzą prostokąt),
wyspowy (grunty są rozmieszczone w wielu kawałkach na większej powierzchni).
Od charakteru rozłogu i odległości pól od ośrodka gospodarstwa zależą koszty wszelkich prac transportowych (wywóz obornika, zwózka ziemiopłodów, dojazdy maszyn i narzędzi, dowóz lub dojście pracowników do pracy itp.). Ma duże znaczenie przy określaniu wartości rynkowej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz