Typy hodowli mikrobiologicznych- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 5292
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy hodowli mikrobiologicznych- opracowanie - strona 1 Typy hodowli mikrobiologicznych- opracowanie - strona 2 Typy hodowli mikrobiologicznych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TYPY HODOWLI
1. Hodowla na podłożach ciekłych
- hodowla wgłębna - mikroorganizmy rosną w całej objętości podłoża - ten typ
przeważa
- hodowla powierzchniowa - na powierzchni pożywki tworzy sie kożuch z
mikroorganizmów
- hodowla z unieruchomionym materiałem biologicznym
Hodowle wgłębne są teraz najpopularniejsze:
Są dobre systemy napowietrzania i jest wszędzie dostępny tlen
Dobre systemy mieszania, np. łagodne mieszanie w przypadku wrażliwych mechanicznie
komórek
Nowe szczepy, które mogą żyć w całej objętości
2. Hodowla na podłożach stałych
Stosowane głównie dla grzybów: strzepkowce, promieniowce. Są to hodowle bardzo
proste, Całe pomieszczenie jest termostatowane (odpowiednia wilgotność), na paletach z
podłożem rozpyla sie spory lub strzępki grzybów
Podłoża: ziarna zbóż, pokruszone pieczywo, wysłodki - pozostałość po produkcji cukru z
buraków, otręby
Hodowle takie są bardzo łatwe, otrzymuje sie produkty o wysokim stężeniu, są duże
wydajności, wykorzystuje sie surowce odpadowe (tanie podłoże). Problemem może być
nierównomierna temperatura. Mikroorganizmy produkują ciepło, które trzeba jakoś
odprowadzić, żeby sie mikroby nie przegrzały, dlatego warstwa podłoża musi być
możliwie najcieńsza.
Wraz ze wzrostem szybkości wzrostu, wzrasta szybkość tworzenia produktu.
Specyficzna szybkość tworzenia produktu może, ale nie musi, być związana ze specyficzna
szybkością wzrostu
Przy hodowlach okresowych tworzenie metabolitów wtórnych polega na tym, że staramy sie
skracać fazę wzrostu wykładniczego. Dla metabolitów pierwotnych staramy sie wydłużać
fazę wykładnicza.
Hodowla okresowa
Zalety:
- Nie wymagają skomplikowanego oprzyrządowania - tania
- Łatwo utrzymać (łatwiej niż w ciągłych) jałowość hodowli
- Odnawialność inokulum - odzyskuje sie komórki
Wady:
- Niska produktywność - dosyć długi czas jałowy, sama hodowla trwa krótko, ale
na czas ogólny składa sie czas hodowli i czas jałowy: tc = th + tj
Stosunek tj/th jest bardzo niekorzystny np. 1, produktywność niższa niż w hodowli
ciągłej
- Hodowle okresowe pracują z niejednakowa szybkością, gdyż zmienia sie
stężenie substratu
- Nie ma możliwości regulacji stężenia substratu
Hodowla półokresowa - okresowa ze stałym dostarczaniem substratu, jest dopływ substratu,


(…)

…, produkcja beztlenowa
jest trudniejsza
Zastosowanie metod beztlenowych:
1. oczyszczanie ścieków - fermentacja osądów ściekowych produkcja biogazów
- fermentacja - ze związków wielkocząsteczkowych powstają niskocząsteczkowe
kwasy organiczne, zakwasza sie środowisko i warunki są beztlenowe
- fermentacja metanowa - powstaje metan i wydziela sie wodór w warunkach
beztlenowych
biogaz jest dobrym paliwem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz