Typowi uczestnicy giełdy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typowi uczestnicy giełdy - wykład - strona 1 Typowi uczestnicy giełdy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Typowi uczestnicy giełdy: Pośrednicy Samodzielni uczestnicy giełdy Urzędnicy Goście Pośrednicy: Zawierają transakcje w imieniu zleceniodawców.
Samodzielni uczestnicy giełdy zawierają transakcje we własnym imieniu.
ich rolą jest maksymalizacja obrotów na giełdzie
Grają na własny rachunek grają we własnym imieniu
ustalają ceny transakcji
są to zwykle właściciele dużych firm finansowych.
Urzędnicy: Działają na rachunek swoich firm, czyli również maklerzy
Goście: Dziennikarze, widzowie, pracownicy techniczni giełdy.
Akcje Akcja jest papierem wartościowym oznaczającym prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała, czyli spółki akcyjnej.
Papiery udziałowe: Akcje są papierami udziałowymi z racji tego, że posiadanie akcji konkretnej spółki czyni nas jej udziałowcem. Tzn. posiadając np. 10% akcji jesteśmy udziałowcem spółki w 10%.
Osoba nabywająca akcje danej spółki staje się jej akcjonariuszem, czyli współwłaścicielem jej majątku, co oznacza, że z tego tytułu ma określone prawo do uczestnictwa w podziale wypracowanego przez spółkę zysku oraz majątku w przypadku jej likwidacji.
Każda nabyta akcja jest dowodem współwłasności do jednakowej(równej) części majątku spółki.
Posiadacz 5% pakietu akcji danej spółki ma prawo do współwłasności 5% jej aktywów.
Papiery o zmiennym dochodzie: Akcje są papierami o zmiennym dochodzie z racji zmienności kapitału spółki i zmienności wypłacanej dywidendy.
Kapitał akcyjny: Kapitał wniesiony przez wszystkich akcjonariuszy z tytułu nabycia wyemitowanych przez spółkę akcji Dopuszczając akcje do obrotu sprawdza się czy : Dopuszczone są do publicznego obrotu
Wartość emisji wynosi co najmniej 4 miliony
Wartość nominalna: Akcje musza posiadać wartość nominalną. Wartość jednej akcji nie może być mniejsza niż 1 PLN (ważne tylko przy wchodzeniu na giełdę, później akcje mogę być tańsze)
Zwiększenie wartości nominalnej akcji spółka może przeprowadzić przesuwając np. Odpowiednią cześć swoich środków z kapitału zapasowego na kapitał akcyjny. Wyższa cena skutkuje zmniejszeniem płynności akcji.
Zmniejszenie wartości nominalnej akcji odbywające się w drodze operacji jej podzielenia (splitu) przez określoną stałą liczbę, np. 2, 5, 10, ma na celu zwiększenie potencjalnego kręgu jej nabywców i uzyskanie większej płynności obrotu (akcje stają się tańsze i łatwiej nimi obracać. Np. zrobienie 10 akcji z jednej. Wartość pieniężna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz