Tymczasowe aresztowanie - opracowanie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tymczasowe aresztowanie - opracowanie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

24. Tymczasowe aresztowanie Art. 250 Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. T.A stos w post. Przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie. Art. 253 S. Z należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny w skute, których został on zastosowany lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie lub zmianę. Art. 258 Tymczasowe ar może nastąpić, jeżeli: 1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu 2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. 3) Wyjątkowo może nastąpić, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Art. 259 Od T.A należy odstąpić, gdy: 1) Spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia oskarżonego 2) Pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny. TA nie może być stos, jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wol nieprzekraczającą roku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz